Sökning: "key-value"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet key-value.

 1. 1. Barnets bästa i rättssalen : Hur konstruerar svenska domstolar barnets bästa i LVU-ärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Victor Nielsen; Elin Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; LVU; skyddsperspektiv; barnets talan;

  Sammanfattning : According to the U.N. convention of the rights of the child, as well as Swedish law, the best interests of the child is to be a primary consideration in all actions taken concerning children. This study explores the concept of the best interests of the child [barnets bästa] in the Swedish judiciary in cases of compulsory care [LVU]. LÄS MER

 2. 2. Caching of key-value stores in the data plane

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Larsson; [2019]
  Nyckelord :key-value store; programmable data planes; cache; NetCache; DXRAM;

  Sammanfattning : The performance of distributed key-value stores is usually dependent on its underlying network, and have potential to improve read/write latencies by improving upon the per- formance of the network communication. We explore the potential performance increase by designing an experimental in-network cache based on NetCache in the switch data plane for the distributed key-value store DXRAM, and placing it on a programmable switch that connects the peers in a DXRAM storage cluster. LÄS MER

 3. 3. NoSQL Database Selection Focused on Performance Criteria for Web-driven Applications

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Zacky Kharboutli; [2019]
  Nyckelord :Databases; NoSQL; web application; MongoDB; Neo4j; Redis; Node.js; E-books;

  Sammanfattning : This paper delivers a comparative analysis of the performance of three of the NoSQL technologies in Web applications. These technologies are graph stores, key-value stores, and document stores. The study aims to assist developers and organizationsin picking the suitable NoSQL solution for their application. LÄS MER

 4. 4. Service Metric Prediction in Clouds using Transfer Learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nevine Gouda; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cloud service management for telecommunication operators is crucial and challengingespecially in a constantly changing operational execution environment. ThusPerformance models can be used to maintain service quality. LÄS MER

 5. 5. Årsvärmefaktor för bergvärmepumpar i Norden : En undersökande studie av prestanda enligt EU:s standard för energimärkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Kvist; [2018]
  Nyckelord :årsvärmefaktor; bergvärmepumpar; EU-standard; SCOP; prestanda; tappvarmvatten; framledningstemperatur; värmebehov; klimat;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen, EU, har som mål att år 2020 skall minst 20 % av energianvändningen i medlemsstaterna vara från förnyelsebar energi. En stor del av energianvändningen idag är för uppvärmning av hus och vatten. Samtidigt som allt sker strålar solen energirika strålar mot jordklotet. LÄS MER