Sökning: "keynes idag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden keynes idag.

  1. 1. Vem studerar vid komvux Kronborg?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Håkan Liljeqvist; [2007]
    Nyckelord :Arbetsmarknadspolitik; Den svenska modellen; Komvux; Malmö; Utbildningsnivå;

    Sammanfattning : För tjugo år sedan lades fartygstillverkningen ned vid Kockums varv i Malmö. Det blev inledningen för en strukturomvandling på Malmös arbetsmarknad som än idag inte återhämtat sig. Under dessa 20 år har Malmö förändrats i många avseende, och den här studien är inriktad på de senaste 13 åren. LÄS MER