Sökning: "khutba"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet khutba.

  1. 1. Islam på universitetet. En innehållsanalys av islamisk predikan på Chalmers

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Jimmy Emanuelsson; [2010-06-23]
    Nyckelord :Islamisk predikan; väckelserörelser; Chalmers; universitet; Göteborg; etik; islam och muslimer i Sverige; khutba; da‘wa;

    Sammanfattning : This paper analyzes the content of eight Islamic Friday-sermons, held at Chalmers Technical University in Gothenburg in spring 2010, organized by Chalmers Islamiska Förening (CIF) (Chalmers Islamic community).The forces of globalization, the accessibility of information and the Internet have given rise to discourses and movements that know no national boundaries. LÄS MER