Sökning: "kilic"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet kilic.

 1. 1. Instagram as a modern tourist agency : A case study of influencers impact on the tourists of Bali

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :dilek kilic; sriaarthy staphani selvaduri; [2020]
  Nyckelord :Tourism; Instagram; Influencers; Perception; Marketing; Motivations: Travel;

  Sammanfattning : Instagram is a phenomenon which has the recent years gotten significance within the marketing field. Traditional marketing is being replaced by online-marketing. A concept of marketing that is still evolving within the research field is Instagram influencer marketing. LÄS MER

 2. 2. "Det som gäller det är att skapa en relation..." - Förutsättningar för lärande och delaktighet gällande elever med ADHD-problematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Wihlborg Kilic; Ulrika Björell; [2019]
  Nyckelord :ADHD-problematik; delahtighet; lärande; specialpedagog; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats var att få fördjupad kunskap om hur några lärare skapar förutsättningar för delaktighet och lärande hos elever med ADHD-problematik samt specialpedagogens roll i ett sådant arbete. Vi ville, utifrån detta och med stöd av våra teoretiska utgångspunkter, diskutera hur elevers lärandemöjligheter även kan angå deras välbefinnande och det specialpedagogiska arbetet. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av önskvärda egenskaper i arkitekturer samt ramverk för separation av användargränssnitt från logik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Alper Kilic; Johan Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Användbarhet; enkät; dokumentation; dataflöde; inlärning; för-genererad kod; modularitet; testbarhet; designprinciper; arkitektur; ramverk; enkelriktat dataflöde; gemenskap;

  Sammanfattning : Choosing an architecture or a framework for a system can be tricky at times especially for beginners. The wrong choice can not only affect the projects success rate negatively but can also be a bad business decision. LÄS MER

 4. 4. Economics of suicide in Sweden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Niyazi Kilic; [2019]
  Nyckelord :Suicide; society; socio-economic; fixed-effect; panel data; Självmord; samhället; socioekonomisk; fasteffekt; paneldata;

  Sammanfattning : Suicide is social tragedy that devastates families and is very costly for society. Even though suicide have been a known social problem for over a century society have yet to solve it. The purpose of this essay is to examine whether the socio-economic theory can explain the variance of suicide rate in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan länkade partitioner och permutationsstatistik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Seyit Kilic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi visar att permutationsstatistikerna antal fall och antal inversioner har identisk fördelning med antal vänsterpunkter och total båglängd för länkade partitioner. Även fördelningen för antal cykler och xpunkter bevisas vara identiska. Vidare tittar vi närmare på Mahonska tal, speciellt Mahonska tal med mönsternotation. . LÄS MER