Sökning: "killar tjejer konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden killar tjejer konsumtion.

 1. 1. Varför äter ungdomar så lite frukt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Lundh; Isabella Vesala; [2019-08-12]
  Nyckelord :Attityder; Beteenden; Frukt; Fruktintag; Gymnasieelever; Hälsofrämjande; Theory of Planned Behaviour; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inr. KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt/2019... LÄS MER

 2. 2. Energidryckskonsumtion och sömnvanor – En enkätstudie om gymnasieungdomar på en skola i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Hansson; Magnus Larsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :energidryck; koffein; sömn; sömnkvalitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpHälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Lena GripetegExaminator: Agneta Sjöberg.... LÄS MER

 3. 3. Ungdomars upplevelse av energidryck : Hur ungdomar upplever energidryck

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Jansson; Sofia Berglöf; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Försäljningen av energidrycken har ökat markant under 2000-talet och många av märkena marknadsför sig intensivt och riktar in sig på en yngre målgrupp. Den innehåller taurin, glukuronolakton, höga halter av koffein, vilket kan vara farligt för barn och ungdomar som är speciellt känsliga för hög halt av koffein. LÄS MER

 4. 4. Bloggläsande och konsumtion : En kvalitativ studie om sju unga kvinnors konsumtion i relation till deras bloggläsande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Briding; David Hanses Olsson; [2011]
  Nyckelord :Blogg; bloggläsare; konsumtion; identitetsskapande; mode; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Internetanvändandet i Sverige ökar och en väsentlig del av Internetanvändandet inbegriper bloggar. Bloggläsande är mest populärt bland unga kvinnor och det är just denna grupp studien syftar att undersöka. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar och alkohol. Hur uppfattar ungdomar sina egna erfarenheter av alkohol och vad har de för attityder kring det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Lindqvist; Camilla Malmström; [2005]
  Nyckelord :alkohol; attityder; erfarenheter; ungdomar; konsumtion;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur ungdomar uppfattar sina egna erfarenheter av alkohol och vad de har för attityder kring det. Vi vill också göra en jämförelse mellan killar och tjejer samt mellan en större (Malmö) och en mindre stad (Karlskrona). LÄS MER