Sökning: "killigt och tjejigt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden killigt och tjejigt.

 1. 1. Tjejigt eller killigt? : Om grundskoleelevers könskodning av matematiken.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cornelia Jakobsson; Eva-Pia Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik som maskulin domän; Grundskoleelever; Enkät; Performativitet; Genussystem.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Tjejer kan inte göra det som killar kan ibland och killar kan inte göra det som tjejer kan ibland” - Bildanalys som metod för att lyfta förskolebarns tankar kring genus.

  C-uppsats,

  Författare :Karin Staf; [2010]
  Nyckelord :Genus; norm; pedagogik; förskolan; bildanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att lyfta förskolebarns tankar omgenus. Frågan jag undersöker är hur medvetna barn iförskoleåldern är om genus. Som metod använder jag mig av enbildanalys där jag för diskussioner kring massmediabilder medbarn i åldrarna tre till sex år. LÄS MER

 3. 3. "Tjejigt och killigt - allting är inriktat till något" - en studie om könskodning på gymnasieskolans program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Natalia Bassini; Louise Lagercrantz; [2008]
  Nyckelord :brytare; genus; gymnasieprogram; könskodning; normer; stereotyper; studie- och yrkesvägledare; ungdomar;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi undersökt könskodning i gymnasieskolan för att tydliggöra hur det uttrycks. Utöver detta har vi valt att titta närmare på hur ungdomar och studie- och yrkesvägledare uppfattar detta fenomen samt hur könskodningen påverkar ungdomarna. LÄS MER