Sökning: "kims domäner"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kims domäner.

 1. 1. Dygnet runt : En litteraturöversikt om skiftarbetets konsekvenser på sjuksköterskor och deras arbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Cohen; Eva Lagrelius; [2014]
  Nyckelord :Shift work; shift work disorder; nursing work environment; sleep disorder; extended shifts.; Skiftarbete; skiftrelaterad ohälsa; arbetsmiljö; sömnsvårigheter; långa skift;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skiftarbete är en vanlig arbetsmodell för sjuksköterskor runt om i världen. Skiftarbete är dock förknippat med negativa konsekvenser så som dygnsrytmsstörning och ohälsa. Det är därför viktigt att tydligare belysa hur skiftarbete påverkar sjuksköterskor och den vård som ges. LÄS MER

 2. 2. Anpassad undervisning till vuxna patienter med astma bronkiale : sjuksköterskans undervisande roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Nilay Gürsoy; [2011]
  Nyckelord :Asthma; Adults; Nurses; Education; Self-care; Action plan; Astma; Vuxna; Sjuksköterskor; Undervisning; Egenvård; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Astma är en folksjukdom som ökar kraftigt bland den svenska befolkningen. Sjukdomens svårighetsgrad kan påverka livskvalitet och arbetsförmågan.För att kunna hantera sjukdomen och minska besvären kan sjuksköterskan lära ut handlingar för egenvård. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av personer med diabetes och kognitiv dysfunktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ann Kjellgren; Kjell Hårsmar; [2010]
  Nyckelord :Nursing; diabetes; cognitive dysfunction; Suzie Kim s domain of nursing; omvårdnad; diabetes; kognitiv dysfunktion; Suzie Kims omvårdnadsdomäner;

  Sammanfattning :  Sambandet mellan diabetes och kognitiv dysfunktion har visats i ett flertal studier detsenaste decenniet. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa faktorersom påverkar omvårdnaden av personer med diabetes och kognitiv dysfunktion. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om sjuksköterskans omvårdnad av patienter med intravenöst drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lisa Abelin; Sylvia Rosinski; [2009]
  Nyckelord :Nursing; drug abuse; meeting; attitudes; health care.; Sjuksköterska; drogmissbruk; mötet; attityder; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med ett intravenöst drogmissbruk (IDU). Bakgrund: Sjuksköterskor har ofta bristande kunskap om droger och om hur man ska hantera den kliniska omvårdnaden av patienter som missbrukar droger. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors förebyggande arbete vid övervikt/fetma hos barn och ungdomar-en litteraturstudie baserad på Kims domäner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :A Assarsson; I Jinnevik; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt under uppväxtåren har ökat markant de senaste åren, 20-25% av Sveriges tioåringar är idag överviktiga. För att häva denna utveckling krävs att bland annat sjuksköterskor utövar förebyggande arbete. LÄS MER