Sökning: "kina Eu"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden kina Eu.

 1. 1. "Thank you, brother Xi" : En studie i hur Kinas Belt and Road Initiative påverkar EU:s möjlighet att tillämpa sin utvidgningsstrategi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alfons Grönström; [2020]
  Nyckelord :belt and road initiative; BRI; one belt one road; OBOR; nya sidenvägen; 17 1-initiativet; Kina; Europeiska unionen; EU; Serbien; Montenegro; västra Balkan; utvidgning; expansion; external incentives; no strings attached;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. End-Of-Life Wind Turbines in the EU : An Estimation of the NdFeB-Magnets and Containing Rare Earth Elements in the Anthropogenic Stock of Germany and Denmark

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Welzel; [2019]
  Nyckelord :rare earth elements; neodymium; dysprosium; wind turbines; permanent magnets; recycling; recovery; closing the loop; urban mining; sustainability; sällsynta jordartsmetaller; neodymium; dysprosium; vindturbiner; permanenta magneter; återvinning; cirkulärt system; hållbarhet;

  Sammanfattning : Securing rare earth elements (REE) for a stable supply require sustainable management strategies in Europe due to a missing local primary production and a dependence on China as the main producer of REE. These elements, like neodymium (Nd) and dysprosium (Dy), are contained in permanent magnets (PM) (mostly NdFeB-magnets) in wind turbines. LÄS MER

 3. 3. EU:s utvidgning i Västra Balkan - En liberalistisk dröm i uppfyllelse eller en säkerhetsmässig nödvändighet?

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nasra Mahat; Matilda Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Europeiska kommissionen; neorealism; neoliberalism; holistisk konstruktivism; utvidgning av EU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I februari 2018 presenterade Europeiska kommissionen en ny strategi för utvidgning i Västra Balkan. Dokumentet kommer i en tid då frågor som Brexit, migration och gränser dominerar i diskussioner inom EU. Ryssland och Kina har ökat sin närvaro i regionen vilket har gjort så att även EU fått upp ögonen för regionen. LÄS MER

 4. 4. Europeiska försvarsfonden och Sverige : En motivanalys av Sveriges beslut att gå med i europeiska försvarsfonden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Edwin Hillesöy; [2019]
  Nyckelord :Europeiska försvarsfonden; motivanalys; utrikes och- säkerhetspolitik; beslutsfattande; EU;

  Sammanfattning : Det europeiska försvarssamarbetet har de senaste fem åren haft en snabb utveckling till följd av det oroliga läget i Ukraina och den ökade maktkampen mellan USA och Kina. Efter årtionden av minskade försvarsbudgetar står Europas medlemsstater med föråldrad utrustning och en ineffektiv utveckling på försvarsområdet. LÄS MER

 5. 5. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER