Sökning: "kina feminism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kina feminism.

  1. 1. Women's Organizations in China : from Affiliation to Autonomy

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

    Författare :Yang Chen; [2005]
    Nyckelord :China; Kina; women s organizations; kvinnor; organisationer; gender; genus; Gender studies; Genusvetenskap; Social structures; Sociala strukturer; Social Sciences;

    Sammanfattning : China has stepped into a new phase of women's movement with the evolution of women's organizing context. Women's organizations and activities in China have been mostly state-led., focusing on monolithic womanhood and socialist feminism. LÄS MER