Sökning: "kinematic"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet kinematic.

 1. 1. Kinematic Design of a 3-DoF Robot Manipulator for Automatic handling of Build-Boxes

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Filip Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Robotics;

  Sammanfattning : The goal of this project has been to make a prototype model of a 3-DOF PPM manipulator based on an old prototype for the purpose of moving heavy build boxes from a 3D-printer to an oven. The project was focused on the development of the kinematic model of the manipulator. LÄS MER

 2. 2. Simulation of Lower Limb Muscle Activity During Inclined Slope Walking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ganesh Prasanth Arumuganainar; [2019]
  Nyckelord :Simulation OpenSim VICON Motion Capture Lower Limb Muscle Activity Analysis Inclined Slope Ramp Gait Analysis Biomechanics Considerations Robotic Exoskeleton Design;

  Sammanfattning : Robotic exoskeletons are designed to assist patients with motor dysfunctions. Recent researches focus on extending the robotic assistance to patient activities other than ground level walking. This study aims to analyse the lower limb muscle activity during inclined slope walking contrasting with that of ground level walking. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av lägesosäkerheter i ortofoton framtagna med hjälp av DJI Phantom 4 RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Larsson; Marcus Stark; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Orthophoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan; Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Ortofoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att georeferera och kontrollera flygbilderna med. LÄS MER

 4. 4. Large Surveys and Data-Driven Investigations of Radial Migration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :John Bradley Bowers; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We probe the implications of 5 different previously developed models of the evolution of the Milky Way’s radial metallicity gradient for radial migration of stars observed today between 5kpc < R < 12kpc. Our sample contains 7167 giant stars, with metallicities and radial velocities obtained from APOGEE DR14, full 5-parameter kinematic information from Gaia DR2, and ages derived in Martig et al. LÄS MER

 5. 5. Sensitivity Study of Higgs Boson Pair Production with WWττ Final States at 13 TeV in the ATLAS Experiment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :August Wollter; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This feasibility study concerns the implementation and analysis of a Higgs pair decaying to two W bosons, with hadronic final states, and to two τ-leptons, one with a leptonic and one with a hadronic final state, hh→ WhadWhad τlepτhad, in the ATLAS detector at the CERN Large Hadron Collider, by adapting the ``CxAOD framework'' software analysis code of the hh→ bbττ analysis. The purpose is to compare the sensitivity of this final state with other di-Higgs analyses in the ATLAS collaboration. LÄS MER