Sökning: "kinematic"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet kinematic.

 1. 1. Utvärdering av noggrannhet i digitala terrängmodeller framtagna med totalstation, NRTK, UAV och NH

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilma Jansson; [2020]
  Nyckelord :Digital terrängmodell DTM ; Totalstation; Network Real Time Kinematic NRTK ; Unmanned Aerial Vehicle UAV ; Nationell höjdmodell NH ;

  Sammanfattning : Det finns flertal användningsområden för digitala höjdmodeller där det krävs hög noggrannhet för att problematik och ekonomiska konsekvenser inte ska uppstå. Digitala höjdmodeller kan användas till volymberäkning, projektering och geografiska analyser. LÄS MER

 2. 2. Collaborative Exploration of Unknown Terrain Utilizing Real-Time Kinematic Positioning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Linus Wiik; Jennie Bäcklin; [2020]
  Nyckelord :rtk; gnss; uav; ugv; autonomous; mapping; gaussian process; informative; planning;

  Sammanfattning : Unmanned autonomous vehicles, airborne or terrestrial, can be used to solve many varying tasks in vastly different environments. This thesis describes a proposed collaboration between two types of such vehicles, namely unmanned aerial vehicles (UAVs) and unmanned ground vehicles (UGVs). LÄS MER

 3. 3. Trädhöjdsbestämning med UAV-fotogrammetri och UAV-laserskanning : En jämförande studie för detektering av riskträd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexander Larsson; Olle Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :UAV; LiDAR; digital photogrammetry; point cloud; tree height estimation.; UAV; LiDAR; digital fotogrammetri; punktmoln; trädhöjdsbestämning;

  Sammanfattning : UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eller drönare används för insamling av geografisk data och fotografering av såväl företag, myndigheter och privatpersoner. Tekniken förenklar insamling av data över stora geografiska områden och kan utnyttjas för kartering, modellering och analysering som volymbestämning. LÄS MER

 4. 4. Movement initiation and execution in 6 - 8 year old children born preterm: effects of gestational age and physical activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Stjernholm; Lisa Wennergren Gros; [2020]
  Nyckelord :Prematurity; movement planning; kinematics; physical activity; cognitive abilities; Prematuritet; rörelseplanering; kinematik; fysisk aktivitet; kognitivförmåga;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore differences in movement initiation and execution, and their associations with amount of physical activity (PA) and cognitive abilities, in 6 to 8 year old children born PT compared to peers born at term. The sample consisted of in total 78 children divided in subgroups, 16 born very preterm (VPT), 24 born moderate preterm (MPT) and 38 age matched controls born at term (FT) with no diagnosed cognitive or motor impairments. LÄS MER

 5. 5. Steering Control During μ-split Braking for an Autonomous Heavy Road Vehicle

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Sebastian Haglund; Henrik Johansson; [2020]
  Nyckelord :steering; braking; autonomous; μ-split; split-μ; truck; vehicle; control;

  Sammanfattning : A critical maneuver for a heavy vehicle is braking with different friction on the left and right hand side of the vehicle, called μ-split. This results in an unwanted yaw torque acting on the vehicle. During this situation, the driver maintains the lateral stability and follows the desired path by corrective steering. LÄS MER