Sökning: "kinesiska varumärken"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kinesiska varumärken.

 1. 1. Made in China : Ursprungslandseffekter och konsumentattityder mot kinesiska varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Isabel Svensson Soneviseth; JENNIE LUNDBERG; [2013]
  Nyckelord :Kina; ursprungsland; varumärkeskapital; konsumentbeteende; attityder;

  Sammanfattning : Idag är konsumentmarknaden inne i en globaliseringsfas som ständigt växer. Marknader har idag öppnat upp sig, och hela världen tar del av den internationella handeln. Det pågår även en tydlig förändring i konsumentbeteendet världen över, då informationsutbytet nu når ut till hela världen. LÄS MER

 2. 2. Made in China : Ursprungslandseffekter och konsumentattityder mot kinesiska varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Isabel Svensson Soneviseth; Jennie Lundberg; [2012]
  Nyckelord :country of origin; brand equity; consumer behavior; china; ursprungsland; varumärkeskapital; konsumentbeteende; attityder; kina; attitudes;

  Sammanfattning : Idag är konsumentmarknaden inne i en globaliseringsfas som ständigt växer. Marknader har idag öppnat upp sig, och hela världen tar del av den internationella handeln. Det pågår även en tydlig förändring i konsumentbeteendet världen över, då informationsutbytet nu når ut till hela världen. LÄS MER

 3. 3. Individualistisk kollektivism eller kollektivistisk individualism? - En studie om unga kinesers tolkningar av reklam

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Niklas Nordmalm; [2010-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författare: Niklas NordmalmTitel: Individualistisk kollektivism eller kollektivistisk individualism? - En studie om unga kinesers tolkningar av reklamKurs: Påbyggnadskursen (D) för medie- och kommunikationsvetenskap, GöteborgsUniversitetTermin: VT 2010Syfte: Studien avser att, utifrån en receptionsanalytisk forskningstradition, analysera den unga generationen kinesers tolkningar av reklam med hänseende till följande frågeställningar:1. Vilka tolkningar gör den unga generationens kineser av reklam?2. LÄS MER

 4. 4. Made in China- Kinesiska lastvagnars varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Simon Fransson; [2010]
  Nyckelord :indirekt export; direkt export; positionering; country of orgin; segment; internationella marknader; varumärke;

  Sammanfattning : Den viktigaste förmågan en marknadsförare behöver är kapaciteten att bygga, underhålla, utveckla och skydda varumärken. Varumärken har idag en livsviktig roll för tillverkare av alla sorters produkter.För att lyckas på den globala marknaden räcker det inte med en bra produkt eller kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Kinesiskt konsumentbeteende och svenska detaljhandelsföretag i Kina : - En studie om kinesiska konsumenters inställning till svenska produkter och varumärken, samt företagens anpassning till den kinesiska marknaden

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Säterfält; Anna Erasmie; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den kinesiska marknaden har efter många år av isolering börjat öppnas upp allt mer mot omvärlden. Med inträdet i WTO har utvecklingen de senaste åren gått fort och lagar och regleringar revideras kontinuerligt av den kontrollerande regeringen. LÄS MER