Sökning: "kiselstrippdetektor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kiselstrippdetektor.

  1. 1. Improved Spatial Resolution in Segmented Silicon Strip Detectors

    Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

    Författare :Eva Bergström; Ida Johansson; [2019]
    Nyckelord :computed tomography; photon-counting; silicon strip detector; spatial resolution; machine learning; classification; datortomografi; fotonräknande; kiselstrippdetektor; spatiell upplösning; maskininlärning; klassificering;

    Sammanfattning : Semiconductor detectors are attracting interest for use in photon-counting spectral computed tomography. In order to obtain a high spatial resolution, it is of interest to find the photon interaction position. LÄS MER