Sökning: "kitchen ventilation"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden kitchen ventilation.

 1. 1. Energisimulering i modulhus : Fallstudie för uppskattning av energiprestanda och därefter energieffektivisera enligt passivhusstandaren

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Saif Aljaberi; Aram Majeed; [2019]
  Nyckelord :Energisimulering; Energisignaturmetoden; Byggnaders energiprestanda; Byggnaders energianvändning;

  Sammanfattning : Abstract The Building sector is today an important sector in our society, which means that more people move from the urban area to the big cities, which in turn increases building production. The building and service sector is the largest energy waste in Sweden and internationally, which is about 40% of Sweden's total energy use and 60% of that energy goes to heating. LÄS MER

 2. 2. Numerical Study on PollutantRemoval Performance of Island Kitchen Exhaust Devices

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Chang Niu; [2019]
  Nyckelord :Range hoods; kitchen ventilation; indoor air quality; cooking; Köksfläkt; köksventilation; inomhusluftkvalitet; matlagning;

  Sammanfattning : It is reported that cooking can generate many kinds of airborne pollutants,which pose serious threats to human health. Kitchen range-hood is themost effective and popular equipment to exhaust the airborne pollutants,including smoke and oil particle in people’s daily life. LÄS MER

 3. 3. Forcerade flöden och dess påverkan för bostäders ventilationsbrandskydd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Olle Torbjörnsson; Viktor Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ventilationsbrandskydd; forcerade flöden; köksventilation; flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ventilation fans that are operating during fire in residential buildings is the dominating solution regarding smoke spread prevention in Sweden. Variable flows, in form of kitchen ventilation, has some effect on the system, but it is hard toestimate how much. LÄS MER

 4. 4. Likströmsnät i byggnader : En genomförbarhetsstudie för ett potentiellt smartare och energieffektivare elsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Samuel Wennlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnaders interna distributionsnät är idag liksom resten av elnätet sedan länge växelströmsbaserat. Idag använder dock det mesta i en byggnad likström vid slutanvändningen. Dessutom ökar användningen av solceller, batterilager och elbilar snabbt och alla dessa bygger också på likström. LÄS MER

 5. 5. Energianalys och förslag på energieffektivisering : Nohabgatan 11, Trollhättan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Ahl; Erik Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Energianalys; energiteknik; energikartläggning; värmebalans;

  Sammanfattning : I denna rapport gjordes en energianalys av en tegelbyggnad med mestadels kontors- och verkstadsverksamhet. Energianalysen innefattade en värmebalans och en elbalans. Resultatet för dessa balanser låg till grund för några förslag på åtgärder för energieffektivisering. LÄS MER