Sökning: "kjärnkraft"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kjärnkraft.

  1. 1. Den Kritiska Gränsen : En kvantitativ studie av elspotpriset i Sverige

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Magnus Hustad; Kristian Hermanrud; [2005]
    Nyckelord :Business and economics; Ekonomi; Nord pool; elbörs; elpris; vattenfall; sydkraft; kraft; el; kjärnkraft; vattenkraft;

    Sammanfattning : .... LÄS MER