Sökning: "kjellander"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet kjellander.

 1. 1. VD-byten på Stockholmsbörsen : En eventstudie på marknadens reaktion

  Magister-uppsats,

  Författare :Mattias Kjellander; Daniel Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; VD-byte; Aktiemarknaden; Eventstudie;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to empirically examine if there is any abnormal reaction from the stockholders on the Stockholm Stock Exchange and what could explain the reaction associated with a CEO-change. To be able to examine the subject, we chose to do research on whether the returns on a company’s stocks changes by calculating the actual returns and comparing these to the expected returns in a market model, which has been used frequently in previous and similar research. LÄS MER

 2. 2. Måltidspedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Carolina Kjellander; Emilia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; måltidspedagogik; måltid; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik. LÄS MER

 3. 3. Futureshandel av rundvirke : möjligheter och hinder för en futureshandel av rundvirke

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Andreas Aronsson; Per Kjellander; [2019]
  Nyckelord :futures; prissäkring; prisrisk; prisvolatilitet; rundvirkeshandel; terminshandel; hedging; price risk; price volatility; roundwood trade;

  Sammanfattning : I jordbrukssektorn har framförallt en stark koppling till energimarknaden och klimatförändringar med risken för extrema väderförhållanden lett till en ökad prisvolatilitet. Faktorer som på sikt riskerar att öka prisvolatiliteten även i skogssektorn. LÄS MER

 4. 4. Patienter och närståendes erfarenheter av ehälsa. : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Olsson; Björn Kjellander; [2018]
  Nyckelord :Ehälsa; patienter; närstående; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund:. Genom att behovet av tekniska stöd ökar kraftigt i takt med att befolkningen blir allt äldre. Kravet på sjuksköterskor som rådgivare och vägledare i relation till en patients strävan efter att uppnå och upprätthålla hälsa kommer att öka i framtiden. LÄS MER

 5. 5. "Det handlar inte om mig, det handlar om oss" : En enkätstudie angående pedagogers uppfattningar och erfarenheter av kollegiala reflektioner.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Hofberg; Linda Kjellander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reflektion benämns inte som begrepp i förskolans styrdokument. Trots det läggs det stor vikt i styrdokumenten på pedagogers förmåga att ständigt utvärdera, förbättra och utveckla den pedagogiska verksamheten. LÄS MER