Sökning: "kjellen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet kjellen.

 1. 1. Women’s representation in Brazilian local politics : Why do some regions elect more women than others?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Erland Kjellén; [2019]
  Nyckelord :Women’s political representation; Brazil; Development; Local elections; Gender;

  Sammanfattning : Women’s political representation is often investigated through cross-national comparisons. Such studies generally focus on women’s political representation at the national level, assuming that countries are homogenous units. However, structural and cultural differences are many times just as large within countries as they are between them. LÄS MER

 2. 2. Point Cloud Registration in Augmented Reality using the Microsoft HoloLens

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Kevin Kjellén; [2018]
  Nyckelord :point cloud; registration; point cloud registration; hololens; time-of-flight; ToF; mesh; evaluation; algorithms; joint registration multiple point clouds; JR-MPC; JRMPC; Fast Global Registration; FGR; Prerejective RANSAC; RANSAC;

  Sammanfattning : When a Time-of-Flight (ToF) depth camera is used to monitor a region of interest, it has to be mounted correctly and have information regarding its position. Manual configuration currently require managing captured 3D ToF data in a 2D environment, which limits the user and might give rise to errors due to misinterpretation of the data. LÄS MER

 3. 3. ”DET HÄR ÄR JAG FÖR ALLTID” : En kvalitativ studie baserad på bloggar skrivna av människor som lever med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnéa Öhlin; Malin Kjellén; [2018]
  Nyckelord :HIV; Rädsla; Skam; Stigmatisering; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är en kronisk sjukdom som upptäcktes i USA på 1980-talet. Människor som lever med hiv har sedan sjukdomen upptäcktes utsatts för diskriminering, stigmatisering och utanförskap. Det finns idag effektiv behandling som gör att människor med hiv kan leva ett normallångt liv. LÄS MER

 4. 4. Vilken betydelse kan spelifiering ha för den inre motivationen? : En kvalitativ studie om den engagerade användarens drivkrafter, attityder och upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Viktor Kjellén; Puck Wester; [2017]
  Nyckelord :Gamification; Hedonic Motivation Systems; Intrinsic motivation; Immersion; Engagement; Spelifiering; Hedoniska motivationssystem; Inre motivation; Fördjupning; Engagemang;

  Sammanfattning : En grundfaktor för att en digital tjänst ska komma till användning är vilken motivation den ger användarna. Med detta i åtanke bör de motivationer tänkta användare av en tjänst har, kartläggas och ämnas uppfyllas. LÄS MER

 5. 5. Är det en han, hon eller den? : Iscensatt karaktärsdesign, abstrakt och icke identifieringsbar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kjellén Gustav; [2017]
  Nyckelord :Karaktärsdesign; genus;

  Sammanfattning : This study wants to highlight the difficulty of designing an abstract character that should be perceived as genderless. Also, examine where the limit lies in how many components a character can have before it is difficult to perceive genderless. Even how easy a character is from having no gender to be interpreted directly as a man or woman. LÄS MER