Sökning: "klädbruk"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet klädbruk.

 1. 1. Att ikläda sig identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Annelie Månsson; [2012]
  Nyckelord :manlighet; kläder; klädbruk; klass; gemenskap; åtskiljande; identitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur personer från olika klasser och samhällsgrupper under tidigt 1900-tal förhöll sig till manligt klädbruk. Syftet är att ta reda på hur kläder fungerade som en arena för gemenskap och identitetsskapande, men också som en arena för åtskillnad mellan människor. LÄS MER

 2. 2. ”Man måste se snygg ut - hela tiden” : en kvalitativ studie av tonårstjejer och deras relation till kläder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för sociologi, idéhistoria, samtidshistoria och arkeologi; Södertörns högskola/Institutionen för sociologi, idéhistoria, samtidshistoria och arkeologi

  Författare :Linda Gebauer; Bady Ganga; [2006]
  Nyckelord :Bourdieu; habtitus; capital; symbolical capital; economical capital; social capital; semiotics; attitude; relation; Bourdieu; habitus; kapital; symboliskt kapital; ekonomiskt kapital; socialt kapital; fält; det sociala rummet; semiotik; inställning; relation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate a group of teenage girls and their relation to clothes by using the theories about habitus and different types of capital by the French sociologist Pierre Bourdieu. We have used semiotics since we also wanted to know what clothes symbolized for our respondents. The questions were therefore:1. LÄS MER