Sökning: "kläder i spel"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kläder i spel.

 1. 1. Vilken karaktär väljer du? : Karaktärsval i digitala spel och klädernas roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Svensell; Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :digital games; gender; character choice; clothes in games; game character; Digitala spel; kön; karaktärsval; kläder i spel; spelkaraktär;

  Sammanfattning : In this study we look at character choices in digital games, what causes them and more specifically how big of an impact the character’s clothing has on this choice, and how this differs between genders. Further, we also look at differences in how partially nude characters are perceived versus fully clothed characters, as well as how all of this affects the player's user experience. LÄS MER

 2. 2. Historiska kostymer i spel : En studie om historisk korrekthet och spelarpreferenser inom spelkaraktärsdesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Angelica Löfgren; [2021]
  Nyckelord :karaktärsdesign; kostymdesign; spelprotagonister; historisk korrekthet; historiska kläder; historiebruk;

  Sammanfattning : Många spel använder sig av en historisk, eller historiskt inspirerad, miljö. För att effektivtskapa inlevelse och förståelse i en tid som är annorlunda från vår är karaktärsdesign ett viktigtverktyg; hur spelets protagonist ser ut kan vara en av de första sakerna spelaren får se. LÄS MER

 3. 3. Muskulösa hjältar och krigarinnor i klack : En kvantitativ innehållsanalys av manliga och kvinnliga karaktärer i digitala spel mellan år 2015 och 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Erik Berglöf; Frida Flodin; [2021]
  Nyckelord :Sexual objectification; Stereotypical portrayal; Digital games; Content analysis; Sexuell porträttering; stereotypisk porträttering; digitala spel; innehållsanalys;

  Sammanfattning : This quantitative study examined male and female characters in digital games between the years 2015–2020 and a total of 120 games were analyzed where 2108 characters were observed. Quantitative content analysis was used to analyze the characters. LÄS MER

 4. 4. Sexigt eller praktiskt : En studie om sexualiserade kläder på hjältinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lara Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Heroines; sexualization; clothing; ideals; character design; games; Hjältinnor; sexualisering; kläder; ideal; karaktärsdesign; spel;

  Sammanfattning : Tidigare forskning fastställer att medias användning av en sexualiserad kvinna påverkar uppfattningen av hennes kompetens. Det här arbetet har därför undersökt huruvida uppfattningen av en spelhjältinna, baserad på Lara-fenomenet av Jansz & Martis (2007), påverkas av sexualiserade kontra icke-sexualiserade gestaltningar av hennes kläder. LÄS MER

 5. 5. Könsidentitet utan gränser hos den formbara karaktären : Karaktärskapande i MMORPG/RPG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Louvisa Löfstedt; [2018]
  Nyckelord :Avatar; avatar creation; LGBTQ; gender identity; virtual gender; Avatar; karaktärskapande; HBTQ; könsidentitet; virtuella könet;

  Sammanfattning : Karaktärskapande är en viktig del i RPG/MMORPG-spel då det går ut på att skapa en egen avatar att rollspela som i spelets öppna värld. Det finns dock begränsningar i karaktärskapandet, då alla alternativ är hårt knutna till könsroller och tillåter inte spelaren att göra könsöverskridande val. LÄS MER