Sökning: "kläder målgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kläder målgrupp.

 1. 1. Influencer Marketing : En framgångsrik strategi beroende på målgruppensålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Engström; Jini Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencers; social media; word of mouth; attributes !; Influencer marketing; Influencers; sociala medier; word of mouth; attribut !;

  Sammanfattning : Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi dagligen blir exponerade för reklam i alla dess olika former. Företag försöker ständigt komma på nya innovativa marknadsföringstekniker för att nå fram i mediabruset, där Influencer marketing identifierats som en av de mest framgångsrika marknadsföringsmetoderna i nutid. LÄS MER

 2. 2. Barnens kläder och barnens kön : Könsneutral exponering som problem i butik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Borg; Melina Gotstig; Hanna Sköld; [2017]
  Nyckelord :visual merchandising; gender neutral; girl-and boy clothes; parent’s shopping behavior; gender norms; butikskommunikation; könsneutralitet; flickkläder; pojkkläder; föräldrars shoppingvanor; könsnormer;

  Sammanfattning : Physical stores are facing challenges in the retail market when more customers choose to shop online. As to the competition, it has become more important to stand out, especially through visual merchandising which implicate the stores visual communication towards the customers. LÄS MER

 3. 3. Passformsgrund för jacka : Att anpassa konstruktion och gradering för en icke normativ målgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :Mönsterkonstruktion; passform; gradering; äldre; större storlekar;

  Sammanfattning : Att vara över 50 år och ha en kroppsform som inte är timglasformad kan ge problem med att hitta kläder med bra passform eftersom det är så få varumärken som anpassar sina kläder till denna målgrupp (Nordiska ministerrådet 2009). Tillverkarna tar oftast inte hänsyn till den förändring som sker när kroppen åldras eller det faktum att kroppen nödvändigtvis inte behåller samma kroppsform när den växer. LÄS MER

 4. 4. Makt i modefotografier : En kvalitativ studie om iscensättande av makt i modefotografier i tidskriften BON

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Andreas Sundbom; [2016]
  Nyckelord :makt; mode; fotografi; visuella grepp och kroppen;

  Sammanfattning : Fotografiet ses av många som ett verktyg för att visa upp verkligheten för vad den är. Inom modefotografin är bilden istället noga utvald och förbestämd för att skapa åtrå och ett begär hos betraktaren. Vad som är intressant är vilken målgrupp bilderna riktar sig åt och på vilket sätt budskapet berättas. LÄS MER

 5. 5. Whisky, läder och svarta kläder : En studie i språkbruk av reklam och livsstilsmagasin riktade mot män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Åslund; [2015]
  Nyckelord :Språkvetenskap; genus; reklamtext; manlighet; normer; värderingar;

  Sammanfattning : Denna studie är skriven inom fältet för språkvetenskap med fokus på hur reklamtexter använder värderande språk och språkliga strategier för att tilltala en manlig målgrupp, och i förlängning förstärka fördomar och heteronormativa värderingar genom språket som utgångspunkt. Studien har utgått från kvalitativ innehållsanalys samt diskursanalys för att besvara frågeställningarna, och metoden som brukats är närläsning av materialet som utgörs av diverse reklamannonser och artiklar ur livsstilsmagasin riktade mot män. LÄS MER