Sökning: "kläder målgrupper"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kläder målgrupper.

 1. 1. SAGOR FÖR BARN OCH VUXNA. Målgruppsanpassning i två olika svenska översättningar av tre av H.C. Andersens sagor.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2016-06-20]
  Nyckelord :översättarprogrammet; Översättning; H.C. Andersen; målgruppsanpassning; utelämning; tillägg;

  Sammanfattning : H.C. Andersen skrev sagor för både barn och vuxna. LÄS MER

 2. 2. Män och Köpbeteende : Exponering och utbud av herrkläder

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sandra Benjaminsson; Camilla Linderoth; [2013]
  Nyckelord :manligt köpbeteende herrkläder;

  Sammanfattning : Det vi avsåg utreda i denna undersökning är mäns ökande intresse gällande shopping av kläder. I denna undersökning reflekteras det över att det finns en bristgällande utbud för män i lågprisbutiker.Det poängterades i undersökningen att männen fann det svårt att finna kläder utan att gå upp i prisklasserna. LÄS MER

 3. 3. إحسن إلى المحتاجين : en etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Damaskus

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rikard Engström; [2008]
  Nyckelord :etnografi; islamologi; faderlösa barn; sufism; barnhem; religionspsykologi; fältstudie; Damaskus; socialt arbete; Abu Nur; yatiim; Ansar; Dar ar-rahme;

  Sammanfattning : Studien berör socialt arbete bland muslimer utifrån exemplet Abu Nur som är en större moské i norra Damaskus. En särskild fördjupning har gjorts av verksamheten kring yatiim, barn vars far har dött, som i studien benämns som de faderslösa barnen. LÄS MER

 4. 4. Eko-trenden är här? : En fallstudie över hur klädgrossisten Wiges kan öka efterfrågan på sitt ekologiska sortiment

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Rebecka Bergsten; Jeanette Johansson; [2008]
  Nyckelord :strategier; eko-märkning; ekologiska produkter; den gröna konsumenten; priskänsliga kunder och slutkonsumenter;

  Sammanfattning : Idag ökar kraven på att både företag och konsumenter tar ett större ansvar för miljön. Det härgäller i synnerhet för företag som producerar kläder. Miljötrenden har därför medfört att ävenklädgrossisten Wiges AB har valt att satsa på ekologiskt material. LÄS MER