Sökning: "kläder och samhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kläder och samhörighet.

 1. 1. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 2. 2. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
  Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att vara volontär : artefakters påverkan på evenemangsvolontärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Clara Stensmar; Sofia Andréasson; [2018]
  Nyckelord :Organizational culture; Artifacts; Volunteers; Events; Organizations; Event volunteer experience; Organisationskultur; Artefakter; Volontärer; Evenemang; Organisationer; Evenemangvolontärs upplevelse;

  Sammanfattning : Studiens huvudfokus är volontärer till evenemangsorganisationer kopplat till organisationskultur med inriktning på artefakter. Den ingående problemdiskussionen visar på mycket forskning inom organisationskultur men inte lika stort omfång om just artefakter och dess påverkan på upplevelsen för evenemangsvolontärer. LÄS MER

 4. 4. Kurir 2.0 : Om små företags inställning till Internet som marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Robild; Ole Jansson; [2012]
  Nyckelord :Marknadsföring; kommunikation; branding; sociala medier; varumärke; kundkontakt; företag; konsument;

  Sammanfattning : Det dröjde inte länge efter det att Internet blev något som plötsligt fanns i var mans hushåll förrän företag började inse möjligheter med att använda fenomenet som en ny kanal för marknadsföring. Ju fler människor som fick tillgång till Internet, desto fler företag insåg möjligheterna, och det utvecklades många idéer, program och funktioner som kunde hjälpa företag och organisationer att marknadsföra sina produkter och tjänster på Internet. LÄS MER

 5. 5. Betalar du för en tygbit eller en känsla? : vad är det konsumenter eftersträvar vid köp av kläder?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Felix Jansson; Johanna Norin; Carolina Lahte; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det samhälle som vi lever i idag, konsumerar vi inte enbart för att tillfredställa det grundläggande behov som alla människor har; värme, mat, vatten. Konsumtionen har idag övergått från att vara något nödvändigt till att bli en form av fritidssysselsättning, intresse, en form av njutning. LÄS MER