Sökning: "kläder skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden kläder skolan.

 1. 1. Hur svenska och polska skolor arbetar med idrottskläder på idrottslektionerna : finns det några skillnader mellan skolorna?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Idrottskläder; ombyte; omklädningsrum; Polen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur skolor i Sverige och Polen arbetar med idrottskläder gällande deltagandet på idrottslektioner och om läraren anpassar lektionerna utefter hur eleverna kommer klädda till idrottslektionen. Frågeställningarna i studien var: Hur definieras idrottskläder av lärare i Sverige respektive Polen och skiljer det sig mellan skolorna inom respektive land? Om elever kommer, enligt skolans definition, ej ombytta – vad sker då? Enligt lärarna, varför vill vissa elever inte byta om till idrottskläder? Om det inte står något i styrdokumenten gällande klädsel, ska då läraren anpassa lektionerna så ej ombytta elever också kan delta och bli bedömda i ämnet? Metod Studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer med sex lärare, tre i Sverige och tre i Polen. LÄS MER

 2. 2. "Innan ögonkontakt så är det liksom outfitkontakt" : Ungas identitetsskapande genom visuella attribut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anja Clara Weckström; [2021]
  Nyckelord :Identity; communication; clothing; style; pedagogy.; Identitet; kommunikation; kläder; stil; pedagogik.;

  Sammanfattning : Jag har intresserat mig för hur vi människor använder kläder för att uttrycka vår identitet och kommunicera med vår omgivning, medvetet och omedvetet. Vi förhåller oss alla till normer, olika sammanhang och grupper när vi väljer kläder. Man kan genom klädval visa vem man är; smälta in eller sticka ut. LÄS MER

 3. 3. Medias konstruerande av den passande eleven : En kritisk diskurspsykologisk studie om kläders betydelse för elevens identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cornelia Carstedt; Jennifer Evelönn; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; ideologiska dilemman; identitet; klädkoder; elever; kriminalitet;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett samhällsproblem i Sverige samtidigt som dagens mode och musik inspireras av gängkriminaliteten. Samhällets oro är att ungdomar ska influeras av gängkriminaliteten. LÄS MER

 4. 4. Applying Similarity Condition Embedding Network to an industrial fashion dataset

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Törnegren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To create a fashionable outfit one needs to take into account several different similarity conditions between clothing items, such as season, colour, what kind of context the outfit is supposed worn in etc. This is of course a hard task for a human to do but an even harder task for a computer to solve. LÄS MER

 5. 5. Business Model Innovations and Sustainability Transitions : The Case of Circular Business Models in the Fashion Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Riku Salmi; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Business Model; Innovation; Fashion; Multi-Level Perspective; Clothing Resale;

  Sammanfattning : The concept of circular economy has gained a lot of interest among both researchers and practitioners. Moving from the traditional linear “take, make, disposal” resource management approach towards circular economy principles that aim to keep resources in a loop of usage is considered to be a possible way for material-intensive industries to decouple economic growth from environmental constraints. LÄS MER