Sökning: "kläder som identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden kläder som identitet.

 1. 1. Att uttrycka sin identitet genom klädval : En kvalitativ studie om kvinnors klädkonsumtion i relation till identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Ingström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor i åldersspannet 18 -25 år upplever sin klädkonsumtion i relation till sin identitet samt hur deras kläders kommunikativa förmåga är en del i deras identitetsskapandet.För att besvara syftet formulerades tre forskningsfrågor; ”Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras identitetsskapande?”,”Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med sina kläder?”och ”Hur upplever unga kvinnor att de behöver konsumera kläder för att framställa sig själva?”. LÄS MER

 2. 2. ”Vem är du på Instagram?” En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Föorén; Stina Lawenius; [2018-02-13]
  Nyckelord :Medialisering; Uppmärksamhetssamhället; Instagram; Identitet; Användarmönster; Generation Z Y; Livsstil; Online Offline;

  Sammanfattning : Program: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningsonAntal Ord: 20 700 ordSidantal: 65 sidorSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur två olika generationer använder Instagramoch vad det kan ha för betydelse för deras identitet.Teori: Studiens referensram tar avstamp i Uses and Gratifications teorin och teorier omidentitet. LÄS MER

 3. 3. Konsumtion och den andre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; konsumtion; konsumtionssamhälle; framträdande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera individers identitetsskapande i förhållandet till konsumtion. Uppsatsen har förhållit sig till att studera hur individer använder sig av kläder för att skapa sig en identitet och hävda den men även att studera om det finns någon koppling mellan individens identitet och dess kläder. LÄS MER

 4. 4. [...] Allt jag köper säger ju vem jag är, […] då är hon ändå och påverkar där.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Tijana Kaleb; Ivona Stanic; [2018]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Consumer Culture Theory; Social Identity Theory; influencer; konsument; sociala medier; konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Influencers har idag blivit ett aktuellt ämne där allt fler konsumenter låter sig inspireras av influencers publikationer. Vi har därmed valt att undersöka detta problem genom att studera hur den svenska influencern Kenza har en inverkan på unga konsumenters identitetsskapande via sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Durable aesthetics : The aesthetic function of apparel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristin Kornberg; Olivia Svensson; [2018]
  Nyckelord :Durable aesthetics; aesthetic functions; identity; long-term apparel; sustainable design; Varaktig estetik; estetisk funktion; identitet; långvariga kläder; hållbar design;

  Sammanfattning : The thesis is based on the background of the speed of fashion and mass consumption of apparel, and how fashion-based items do not fulfill the premises of apparel on a long-term basis – the premises mainly being expression of identity. The purpose of the study is to examine the notion of durable aesthetics in relation to the premises consumers have for apparel. LÄS MER