Sökning: "klädernas roll"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden klädernas roll.

 1. 1. Vilken karaktär väljer du? : Karaktärsval i digitala spel och klädernas roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Svensell; Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :digital games; gender; character choice; clothes in games; game character; Digitala spel; kön; karaktärsval; kläder i spel; spelkaraktär;

  Sammanfattning : In this study we look at character choices in digital games, what causes them and more specifically how big of an impact the character’s clothing has on this choice, and how this differs between genders. Further, we also look at differences in how partially nude characters are perceived versus fully clothed characters, as well as how all of this affects the player's user experience. LÄS MER

 2. 2. ”Inte riktigt mönster som blommor och rutor och sånt” En studie av mönsterkonstruktörers yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Lovis Moreau; [2015-02-10]
  Nyckelord :mönsterkonstruktör; kläder; kreativitet; mode; design; arbetsplats; fält; Bourdieu;

  Sammanfattning : Inom de flesta branscher finns det yrken som få utomstående känner till. När det kommer till modeindustrin så är mönsterkonstruktör ett sådant yrke. Mönsterkonstruktören är den som från en platt skiss skapar plaggets tredimensionella form och får det att passa på en kropp. LÄS MER

 3. 3. "You look very smart!" : En analys av klädernas gestaltning av modernitet och konservatism i Downton Abbey

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för modevetenskap

  Författare :Karin Johansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne berör karaktärer i tv-serien Downton Abbey och deras förhållande till kläder. Tre karaktärer jag tolkar som konservativa ställs i kontrast till tre karaktärer som i högre grad förespråkar moderniteten. LÄS MER

 4. 4. Vilka är de viktigaste parametrarna i ettprovrum för att kunna påverkakonsumenterna till ett köpbeslut?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Mathilda Oppstedt; Mikaela Tuvesson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flertalet av dagens klädesbutiker inom detaljhandeln har provrum, som enligt mångakonsumenter, brister i sin utformning. Det som diskuteras frekvent är hur konsumenterskroppar exponeras på ett sätt som synliggör allt till överdrift, hur temperaturen är obehagligthög, att man inte har tillräckligt med avlastningsytor för att hänga av sina kläder på etcetera. LÄS MER

 5. 5. Spelar kläderna en roll? - Identitet, reklam, Hip Hopkultur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Nilsson; [2001]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Frågeställning och syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka klädernas betydelse i en subkultur. Subkulturen ifråga är hip hopkulturen då denna är en av samtidens mest utmärkande och avgränsade subkulturer enligt författaren. LÄS MER