Sökning: "klädesplagg på e"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden klädesplagg på e.

 1. 1. Identifiering av passformsproblem : under framtagningsprocessen av en dam-byxgrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Hansson; [2019]
  Nyckelord :Basic block; Basic pant; Body measurements; Grading; Fit; Grundmönster; Byxgrund; Kroppsmått; Gradering; Passform;

  Sammanfattning : Företaget vars denna studie görs i samråd med, har identifierat problem beträffande de sömnadsprover som erhållits från olika underleverantörer. Återkommande passformsproblem har resulterat i att företaget valt att utveckla grundkonstruktioner för olika överdels- samt nederdelsplagg för att tids- samt kostnadseffektivisera framtagningsprocessen av nya klädesplagg. LÄS MER

 2. 2. Returorsaker inom e-handel - En studie om hur modeföretag ska jobba för att minska returfrekvensen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Khalid Dzhabrailov; Zhang Xiaoxiao; [2016-06-29]
  Nyckelord :Returer; returorsaker; returfrekvensen; e-handel; modebranschen; kläd- och skobranschen;

  Sammanfattning : E-handel ökar och i samband med detta ökar också antalet returer. Returfrekvensen är speciellt hög inom kläd- och skobranschen där upp till 50 procent av e-handlade varor returneras. Vi har därför valt att undersöka vilka de huvudsakliga orsakerna är till att konsumenter returnerar kläder och skor handlade online. LÄS MER

 3. 3. Miljömässigt kundbeteende? Kikaboni : Att differentiera sig på en marknad med syfte att sälja miljö- och hälsovänliga småbarnskläder via internet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JESSICA SOERGEL; MIKAELA STERNER; [2010]
  Nyckelord :uppförandekod code of conduct; e handel; forum; ekologiska kläder; rättvisemärkta kläder; konsumentbeteende; blogg; prissegment; småbarn; näthandel;

  Sammanfattning : Det samhälle vi lever i idag ser inte ut som det gjorde när våra fäder och deras generation växte upp. Utvecklingen har gjort att både globaliseringen och speciellt tekniken som berör information och kommunikation har tagit ett stort steg framåt.Tack vare teknikutvecklingen får många personer tillgång till en ny typ av information. LÄS MER

 4. 4. Videosamtal i webbutik

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Martin Lidström; Ulf Jonsson; [2006]
  Nyckelord :media technology; video call; webshop; flash; flash communication server; personal service; trust; e-commerce; video conversation; webcam; real time contact; visual product information; medieteknologi; medieteknik; videosamtal; webbutik; flash; flash communication server; personlig service; förtroende; e-handel; videokommunikation; webbkamera; realtidskontakt; visuell produktinformation;

  Sammanfattning : I traditionella butiker kan kunden välja att ta kontakt med en försäljare för att få information om produkter eller tjänster. Försäljaren kan tipsa om lösningar efter kundens behov, även visa upp hur produkten fungerar och kunden kan själv välja vilken fråga han eller hon vill ha svar på. LÄS MER