Sökning: "klädindustri."

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet klädindustri..

 1. 1. Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Jennifer Liljebjörn; [2019-02-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; miljöredovisning; plastindustri; klädindustri.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. LÄS MER

 2. 2. Klädindustrins utmaningar: En studie av den nödvändiga utveckling som krävs för en globalt hållbar klädindustri.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gabriella Dahlberg; Kajsa Kihlberg; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; klädindustrin; teorin om kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Klädindustrin är en av de industrier i världen som har störst utsläpp av föroreningar. Under det senaste århundradet, som ett resultat av den industriella revolutionen, har massproduktion och masskonsumtion av kläder ökat och blivit en vardaglig aktivitet i människors liv. LÄS MER

 3. 3. A Comparison of TraceabilityApproaches and Certifications inthe Clothing Industry : A Case Study at ASKET AB

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lisa Steffenhagen; [2019]
  Nyckelord :supply chain traceability; transparency; certifications; clothing industry; SME; Spårbarhet i leveranskedja; transparens; certifieringar; klädindustri; SME;

  Sammanfattning : The textile industry is one of the most polluting industries worldwide with vast impacts on all three pillars of sustainability – ecology, society and economy. Recently there has been increased interest in improving sustainable practices in the clothing industry. LÄS MER

 4. 4. Reshoring inom klädindustrin - En kvalitativ studie av svenska klädföretags reshoring till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Eriksen Karlsson; Ellen Gustafsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Reshoring; Backshoring; Nearshoring; Klädindustri; Klädproduktion; Försörjningskedja; Supply chain management; Sourcing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför svenska företag inom klädbranschen väljer att reshora produktion till Europa.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer av fem svenska klädföretag. Studien bygger på en induktiv ansats för analys av det empiriska materialet. LÄS MER

 5. 5. Återtillverkning inom klädindustrin : En studie om möjligheterna för återtillverkning av kläder i stor skala i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Julia Lundell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport utreds återtillverkning av kläder och huruvida det kan tillämpas i stor skala iSverige. Arbetet har sin bakgrund i en klädindustri vars verksamhet kraftigt ökat och då även denegativa effekter som den medför. LÄS MER