Sökning: "klädindustri."

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet klädindustri..

 1. 1. Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Jennifer Liljebjörn; [2019-02-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; miljöredovisning; plastindustri; klädindustri.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. LÄS MER

 2. 2. Reshoring inom klädindustrin - En kvalitativ studie av svenska klädföretags reshoring till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Eriksen Karlsson; Ellen Gustafsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Reshoring; Backshoring; Nearshoring; Klädindustri; Klädproduktion; Försörjningskedja; Supply chain management; Sourcing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför svenska företag inom klädbranschen väljer att reshora produktion till Europa.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer av fem svenska klädföretag. Studien bygger på en induktiv ansats för analys av det empiriska materialet. LÄS MER

 3. 3. Återtillverkning inom klädindustrin : En studie om möjligheterna för återtillverkning av kläder i stor skala i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Julia Lundell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport utreds återtillverkning av kläder och huruvida det kan tillämpas i stor skala iSverige. Arbetet har sin bakgrund i en klädindustri vars verksamhet kraftigt ökat och då även denegativa effekter som den medför. LÄS MER

 4. 4. Kemikalieutsläpp från tankfartyg i Östersjöregionen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Lovisa Sahlén; Rickard Jonasson; [2018]
  Nyckelord :kemikalieutsläpp; tankfartyg; sjöfart; spolvatten;

  Sammanfattning : Idag är vi beroende av de fördelar som kemikalier medför, och under de senaste femtio åren har kemikalieproduktionen ökat mer än 50 gånger. Den kemiska industrin omvandlar råmaterial såsom olja, naturgas, luft, vatten, metaller och mineraler till tusentals olika produkter som används i klädindustri, målarfärg, lampolja, rengöringsmedel, tillsatsmedel i bränsle och mycket annat. LÄS MER

 5. 5. Återvunna kläder, är det verkligen vettigt? – En kvalitativ studie om interna skillnader mellan klädföretag som väljer att arbeta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rabin Kianifar; Julia Wennberg; [2017-07-06]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbart företagande; cirkulär ekonomi; återvunna textilier; klädindustri;

  Sammanfattning : Problembakgrund Textilproduktion står inför en stor framtida utmaning, då dessförbrukning av råvaror orsakar hållbarhetsproblematik iekonomiska, sociala och miljömässiga termer. Fast fashion ochen billig produktion har förändrat produktions- ochkonsumtionsmönster av kläder, vilket har lett till omfattandekonsekvenser för miljön. LÄS MER