Sökning: "klädindustri."

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet klädindustri..

 1. 1. Förmedling av Corporate Social Responsibility inom den svenska klädindustrin : En jämförelse av fyra svenska stora företags Instagram, hemsida och hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erika Persson; Alexandra Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Klädindustri; Förmedling; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att undersöka hur företag kommunicerar och förmedlar CSR till sina intressenter, med fokus på företag inom den svenska klädindustrin. Genom en kvalitativ fallstudie av tre olika källor, Instagram, hemsida och hållbarhetsrapport, för fyra svenska företag utfördes en analys. LÄS MER

 2. 2. "Idag behöver du vara hållbar för att vara konkurrenskraftig"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ebba Blomberg; William Axel Julius Knape; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; klädindustri; SME; konkurrens; konkurrenskraft; Social Sciences;

  Sammanfattning : Klädindustrin är en utav världens största och mest resurskrävande industrier, och den ger upphov till ett stort avtryck på både miljö och samhälle. Pressen på att agera hållbart ökar kraftigt, vilket ställer företagen inför stora utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Jennifer Liljebjörn; [2019-02-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; miljöredovisning; plastindustri; klädindustri.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. LÄS MER

 4. 4. Klädindustrins utmaningar: En studie av den nödvändiga utveckling som krävs för en globalt hållbar klädindustri

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gabriella Dahlberg; Kajsa Kihlberg; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; klädindustrin; teorin om kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Klädindustrin är en av de industrier i världen som har störst utsläpp av föroreningar. Under det senaste århundradet, som ett resultat av den industriella revolutionen, har massproduktion och masskonsumtion av kläder ökat och blivit en vardaglig aktivitet i människors liv. LÄS MER

 5. 5. A Comparison of TraceabilityApproaches and Certifications inthe Clothing Industry : A Case Study at ASKET AB

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lisa Steffenhagen; [2019]
  Nyckelord :supply chain traceability; transparency; certifications; clothing industry; SME; Spårbarhet i leveranskedja; transparens; certifieringar; klädindustri; SME;

  Sammanfattning : The textile industry is one of the most polluting industries worldwide with vast impacts on all three pillars of sustainability – ecology, society and economy. Recently there has been increased interest in improving sustainable practices in the clothing industry. LÄS MER