Sökning: "klädindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet klädindustrin.

 1. 1. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Hållbar klädkonsumtion – det låter bra, men hur gör jag? : En kvalitativ intervjustudie om ungas resonemang kring kläder och klädkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Josefine Hummel; Cecilia Castillo Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Klädkonsumtion; konsumtionsbeteende; konsumtionsattityd; hem- och konsumentkunskap; hållbar klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund Klädindustrin kritiseras för negativ påverkan på miljön och social orättvisa i fabriker. Klädföretagens ambition att öka produktionens effektivitet och pressa priserna hotar FN:s hållbarhetsarbete och de uppsatta målen i Agenda 2030. Trots detta har klädkonsumtionen ökat. LÄS MER

 3. 3. Hur konsumenter ser på att prova kläder genom augmented reality : En kvalitativ studie om hur konsumenter upplever klädprovning genom mobile augmented reality

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emelyn Celis; Alicia Edberg; [2022]
  Nyckelord :Augmented reality AR ; Mobile augmented reality MAR ; Mobile phone; Application; Virtual and Experience; Augmented reality AR ; Mobile augmented reality MAR ; Mobiltelefon; Applikation; Virtuell och Upplevelse;

  Sammanfattning : Augmented reality has in recent years become a topic that’s frequently discussed among business managers and marketing practitioners, due to the findings that support the technology's ability to influence consumer behavior. The technology is offering consumers exceedingly product information, a pleasurable shopping experience and a greater interactive interface. LÄS MER

 4. 4. Hur kundlojalitet och legitimitet påverkas av en greenwashingskandal

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Kristina Dahlin; Edda Ödqvist; [2022]
  Nyckelord :greenwashing; customer loyalty; newsmedias influence; social medias influence; sustainability; legitimacy; greenwashing; kundlojalitet; nyhetsmedias påverkan; social medias påverkan; hållbarhet; legitimitet;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkas H&Ms kunder och dess lojalitet som följd av greenwashingskandaler, med hänsyn till deras befintliga hållbarhetssyn och hur de generellt påverkas av nyhetsmedia och social media? Hur förändrar H&M sin hållbarhetsrapportering för att stärka legitimiteten som följd av en förändrad kundlojalitet på grund av greenwashingskandal? Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera kundernas lojalitet till företag till följd av en greenwashingskandal, med hänsyn till nyhetsmedia och social media samt kundernas hållbarhetssyn. Vidare undersöks om och på vilket sätt företagen förändrar deras hållbarhetsredovisning som följd av greenwashingskandalen som påverkat kundlojaliteten för att upprätthålla legitimitet. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation – H&M : en kvalitativ fallstudie av H&M Conscious med kompletterande intervjuer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Viktor Österberg; Jakob Holst; [2022]
  Nyckelord :Green Marketing; Fast Fashion; Känslor; Regioner; H M Conscious; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kvalitativ studie som undersöker hållbarhet och miljöaspekter inom klädindustrin. Specifikt analyseras konceptet ”Fast Fashion” och dess plats i klädindustrin, samt ”Green Marketing” och hur det kan användas av företag. Vidare studeras H&M och deras kollektion H&M Conscious som specifikt exempel. LÄS MER