Sökning: "klädindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet klädindustrin.

 1. 1. Cirkulär ekonomi vid produktutvecklingen av funktionskläder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MAXIMILIAN TALLBOM; FELICIA WIDÉN; [2020]
  Nyckelord :Ecological sustainability; cirkular economy; product developent; design process; funtional clothing; quality; durability; recycling; monomaterials; Ekologisk hållbarhet; cirkulär ekonomi; produktutveckling; designprocess; funktionskläder; kvalité; livslängd; materialåtervinning; monomaterial;

  Sammanfattning : Idag är klädindustrin beroende av icke förnybara resurser och dess negativa miljöpåverkan äventyrar den ekologiska hållbarheten. Vidare förväntas klädproduktionen att tredubblas fram till år 2050 vilket kommer påverka tillgången av råmaterial. LÄS MER

 2. 2. Förmedling av Corporate Social Responsibility inom den svenska klädindustrin : En jämförelse av fyra svenska stora företags Instagram, hemsida och hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erika Persson; Alexandra Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Klädindustri; Förmedling; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att undersöka hur företag kommunicerar och förmedlar CSR till sina intressenter, med fokus på företag inom den svenska klädindustrin. Genom en kvalitativ fallstudie av tre olika källor, Instagram, hemsida och hållbarhetsrapport, för fyra svenska företag utfördes en analys. LÄS MER

 3. 3. Fibers and Textiles Produced from Chitin and Chitosan : A Literature Study For Different Production Methods

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Doaa Hameed; Tamar Manouel; [2020]
  Nyckelord :chitin; chitosan; fibers; nanofibers; textiles; wound dressing; sutures; spinning;

  Sammanfattning : Ökningen av världspopulationen har orsakat en ökad avfallsgenerering. Avfallet kan innehålla betydelsefulla ämnen, vilka kan användas som råvaror i många olika material och för olika ändamål. LÄS MER

 4. 4. Den hållbara trenden: Lindex & Your Smart Wardrobe – en visuell analys om ett klädföretags visuella kommunikation kring hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Ginman; [2020]
  Nyckelord :grafisk design; hållbart mode; klädindustrin; grönmålning; grön kapitalism; visuell analys; diskursanalys;

  Sammanfattning : Grafiska designers har ett ansvar när det kommer till framtagande av klädföretags hållbarhetsprofil. Uppsatsen syftar till att undersöka klädföretaget Lindex visuella kommunikation kring hållbart mode och om den kan anses strategiskt motsägelsefull. LÄS MER

 5. 5. Sportkläder och upcycling : en sann matchning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Vendela Dorf; Linnea Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Upcycling; sustainability; sports; sustainability work; textiles; clothing; clothing industry; sustainable development.; Upcycling; hållbarhet; sport; hållbarhetsarbete; textilier; konfektion; klädindustrin; hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Textilbranschen är en utav världens största och smutsigaste branscher som vi har idag. Medoerhörda mängder vatten som används och kemikalier samt koldioxidutsläpp som släpps ut varje dag, har modebranschen en stor påverkan på vår miljö. LÄS MER