Sökning: "klövspaltdermatit"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet klövspaltdermatit.

  1. 1. Klövhälsa hos får : ur ett nationellt och internationellt perspektiv

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Agneta Olofsson; [2005]
    Nyckelord :hälta; får; klövhälsoinventering; fallstudie; förvuxenhet; klövspalteksem; klövspaltdermatit; fotröta; klövspaltinflammation; klövspaltflegmon; fotabscess; fotböld;

    Sammanfattning : Lameness causes suffering and poor performance in sheep, as in other species. The cause of lameness often originates in problems of the claws. Many claw diseases of sheep are described in British and Australian research, but this field has previously not been of special concern in Sweden. LÄS MER