Sökning: "klamýdia"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet klamýdia.

 1. 1. Sex utan kärlek : Sexuell riskutsatthet hos ungdomar med erfarenhet av KK-förhållanden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tess Hubendick; Linnea Lewrén; [2017]
  Nyckelord :tillfälliga sexuella kontakter; kondomanvändning; KK-förhållanden; sexuell riskutsatthet;

  Sammanfattning : En liberalisering har skett gradvis sedan 1970-talet bland ungdomar i synen på sexuella relationer. Sex behöver inte längre ske inom fasta förhållanden, utan i större omfattning inom lösare relationer, exempelvis i så kallade KK-förhållanden. LÄS MER

 2. 2. OMFATTNING AV STI-TEST BLAND HÖGSKOLESTUDENTER

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lennvall Jessica; [2016]
  Nyckelord :högskolestudenter; Kärleksambassadörerna; self-efficacy; sexualitet; STI; tvärsnittsstudi;

  Sammanfattning : The health risks associated with sexual behaviour may be prevented by strengthening the individual's identity, self-esteem and the ability to handle relationships. Increase of the use of condoms among youth and young adults, 15 to 29 year olds, may reduce the spread of the most common sexually transmitted infection (STI); chlamydia. LÄS MER

 3. 3. Känslor kring att leva med sexuellt överförbara infektioner; klamydia, gonorré eller kondylom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Ida Magnusson; Amanda Nilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Känslor kring att leva med sexuellt överförbara infektioner; klamydia, gonorré eller kondylom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Ida Magnusson; Amanda Nilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors åsikter. Om frågor inför STI-provtagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnea Gross; Marie Ordéus; [2014-01-27]
  Nyckelord :Barnmorskors åsikter; enkätstudie; sexuell hälsa; sexuellt risktagande och STI; Midwives’ opinions; sexual health; sexual risktaking; STI and survey;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av STI såsom gonorré, hepatit B och C, HIV, AIDS, klamydia och syfilishar under de senaste åren ökat i Sverige. Studier visar att långt ifrån alla som utsatt sig för smitta ellerhar symtom på STI går och testar sig. LÄS MER