Sökning: "klara danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden klara danielsson.

 1. 1. Spelar det någon roll hur självständig andra tycker att du är, om du inte känner dig självständig? : Upplevd självständighet hos äldre i behov av stöd i vardagen, utformandet av ett självskattningsformulär

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Danielsson; Venäläinen Lovisa; [2021]
  Nyckelord :Independence; autonomy; quality of life; welfare technology; elderly; Självständighet; autonomi; livskvalitet; välfärdsteknik; äldre;

  Sammanfattning : Äldre är en växande och ofta bortprioriterad åldersgrupp, där många är i behov av stöd för att klara av sin vardag. Utifrån styrdokument och lagar framkommer det att vård- och omsorgsverksamheter ska främja äldres självständighet. LÄS MER

 2. 2. HIV-patienters upplevelser i mötet med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Stina Danielsson Bång; Klara Elenberg Holst; [2021]
  Nyckelord :experience; health care professionals; HIV; HIV-patient; perception; stigma; erfarenhet; HIV; HIV-patient; stigmatisering; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Danielsson Bång, S & Elenberg Holst, K. HIV-patienters upplevelser i mötet med vårdpersonal. En litteraturöversikt. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Anticipating a future with digital assistants : Futuristic Autobiographies to explore stress management

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johannes Danielsson; Klara Säljedal; [2021]
  Nyckelord :Digital assistants; Stress management; Companion technologies; Anticipated UX; Futuristic Autobiographies; HRI; HCI;

  Sammanfattning : Digital assistants such as Google Assistant and Alexa are becoming more and more common in people's homes through smart speakers. Technologies that assist with stress management have increased as well, leading to an abundance of stress management applications for different devices. LÄS MER

 4. 4. Valplikt eller Valfritt? : Hur påverkar obligatorisk röstning etniska minoriteters tillfredställelse med demokratin?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Compulsory voting has only in recent years been explored beyond how it affects turnout. Variables such as age, sex, education and party identification, income equality and democratic legitimacy and how they affect participation are some topics that have been studied. LÄS MER

 5. 5. Optimering av ventillyftare till Volvo B20 : En experimentell forskning med fokus på relationen mellan hållfasthet och vikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Markus Danielsson; Joachim Öholm Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Viktreducering; optimering; hållfasthet; spänning; spänningskoncentrationer; dubbel radie; varierande radie; kontakttryck; utmattning; förbränningsmotor; ventilmekanism; tröghetsmoment; verkningsgrad; miljö; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien redogör för hur ett ingenjörsmässigt tillvägagångssätt, kan optimera en komponent mot en lägre vikt samtidigt som hållfastheten bibehålls. En detalj kan på så sätt tillverkas med mindre materialåtgång än först tänkt men ändå klara av lika stora eller större laster. LÄS MER