Sökning: "klara nilsson lunds universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden klara nilsson lunds universitet.

 1. 1. Självförsörjande flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Mikael Broliden; Hanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivitet; Off-grid; energilagring; vätgas; batterier; förnybar energi; långtidslagring; beräkning; simulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world becomes more aware of how human behavior affects the earth’s climate, higher environmental goals are also set. A sustainable energy system is one part of these environmental goals, and switching to only renewable energy is a tool to reach such goals. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma egenvårdsförmågan hos patienter med sår -erfarenheter hos distriktssköterskor verksamma på vårdcentral

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Besforte Zeneli; Jenny Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; Egenvårdsförmåga; Bedömning; Distriktssköterskor på vårdcentral; Patienter med sår; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Enligt svensk lagstiftning är egenvård när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort bedömningen att en patient kan genomföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd självständigt. Bedömningen ska göras tillsammans med patienten med hänsyn till hens autonomi och integritet. LÄS MER

 3. 3. Vad händer med skandalen när döden inträffar?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Nilsson; Klara Leger; [2018]
  Nyckelord :mediedrev; medieskandal; Benny Fredriksson; död; offentlig person; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur skandalen kring Benny Fredriksson har förändrats efter hans bortgång. Rapportering via digitala medier gör det lätt att sprida information och slagkraftiga rubriker blir allt viktigare för att utmärka sig i mediebruset. LÄS MER

 4. 4. En egen hörna på biblioteket : en studie av ungdomsavdelningar på tre stadsbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Klara Nilsson; Sophia Youssef; [2018]
  Nyckelord :ALM; library and information science; library and information studies; library; youth; youth culture; youth section; institutional theory; the four spaces model; librarian; youth librarian; library space; competences; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; bibliotek; ungdomskultur; ungdomar; ungdomsavdelning; institutionell teori; biblioteksmodellen; bibliotekarie; ungdomsbibliotekarie; biblioteksrummet; kompetenser; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the ongoing library debate part of the focus has been on youth in libraries and how many libraries find them to be a challenging group to work with due to some occurring disturbances. In some cases the youth sections start to lean towards being youth recreation centers. LÄS MER

 5. 5. Integration of Modelling Environments to an ÄKTA System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Linus Gustafsson; Daniel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Chromatography; ÄKTA; ÄKTA system; Programming; Matlab; JModelica.org; Modelling; Calibration; Optimization; Python; Orbit; OPC; Open OPC; Unicorn; Matlab API for Python; Lysozyme; Cytochrome C; Ribonuclease A; FMU; ECO; biopharmaceutical industry; proteins; purification of proteins; ÄKTAexplorer; JModelica; Auto calibration; Automation; chemical engineering; kemiteknik; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Automated information flow is an important way of optimizing the time used for analyzing processes. Other added benefits are that in a well-made automated system, the probability of human error diminishes because less liability is put on the person to manually transport and utilize the data. LÄS MER