Sökning: "klardrömmar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet klardrömmar.

  1. 1. Effektiviteten i två olika sätt att lära sig ha klardrömmar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Lillemor Engholm Guy; [2006]
    Nyckelord :klardrömmar; tekniker; kritiskt reflekterande; intentionsteknik;

    Sammanfattning : Det finns olika tekniker för att lära sig få klardrömmar. Man kan gå från vakenhet till medvetenhet i dröm eller bli medveten när man är i drömmen. Ytterligare en metod är att skapa cues med yttre stimuli. I denna studie jämfördes effektiviteten i att få klardrömmar mellan kritiskt reflekterande och en intentionsteknik. LÄS MER