Sökning: "klarningsmagasin"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet klarningsmagasin.

 1. 1. Urans biogeokemi i LKABs processvatten i Kiruna : Sammanställning och utvärdering av befintlig mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ida Määttä; [2020]
  Nyckelord :Uran; biogeokemi; LKAB; processvatten;

  Sammanfattning : Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram bedömningsgrunder för ekologisk status av ytvatten. Vid bedömning av ekologisk ytvattenstatus tas hänsyn till så kallade särskilt förorenade ämnen (SFÄ), ett av dessa ämnen är uran. LÄS MER

 2. 2. Stabilitetsanalys av 20 m hög bergvägg i befintlig kanal mellan sand- och klarningsmagasin i Aitik : En utvärdering av beräkningsmodeller

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Sofie Björk; [2011]
  Nyckelord :stabiliseringsanalys; berg; bergvägg; sandmagasin; klarningsmagasin; beräkningsmodeller;

  Sammanfattning : Aitikgruvan drivs av Boliden AB och är en Europas största koppargruvor. Efter malmutbrytningen genomgår malmen en anrikning varvid det bildas en restprodukt, s.k anrikningssand. Anrikningssanden tillsammans med vatten pumpas ut i närliggande dammanläggningar, sk. LÄS MER