Sökning: "klarspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet klarspråk.

 1. 1. "Det blir lite mer på feeling": en fallstudie om kommunikatörers klarspråksarbete under coronakrisen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Amanda Alvmo; [2022-02-24]
  Nyckelord :klarspråk; klarspråksarbete; covid-19; corona; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en grupp kommunikatörer vid en kommun i västra Sverige uppfattar klarspråk och hur de upplever att deras klarspråksarbete påverkats av coronakrisen. Syftet var också att försöka utreda vilka förutsättningar som kommunikatörerna upplever krävs för klarspråksarbete. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser : Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecka Segelström; [2022]
  Nyckelord :tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. LÄS MER

 3. 3. Vilket riksdagsparti är bäst på klarspråk? : En jämförande studie av valmanifesten utförd med klarspråkstestet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Hult Jonsson; [2022]
  Nyckelord :valmanifest; riksdagsparti; klarspråk; klarspråkstest;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar Sveriges riksdagspartiers valmanifest i syfte att jämföra dem ur ett klarspråksperspektiv. Frågeställningarna som undersöks är tre stycken - I vilken utsträckning uppvisar riksdagspartierna klarspråk i sina valmanifest?, Vilket riksdagsparti uppvisar klarspråk i störst utsträckning i sitt valmanifest? samt Hur skiljer sig partierna åt i sitt uppvisande av klarspråk i sina valmanifest? Materialet för undersökningen är samtliga riksdagspartiers valmanifest från 2018. LÄS MER

 4. 4. Vad är lätt i Nyheter på lätt svenska? : En jämförande undersökning av begripligheten i det audiovisuella språket i några av SVT:s nyhetssändningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ester Hedberg; [2022]
  Nyckelord :audiovisual; multimodal; semiotic resources; comprehensibility; news journalism; easy language; easy to read; clear language; audiovisuell; multimodal; semiotiska resurser; begriplighet; nyhetsjournalistik; lätt språk; lättläst; klarspråk;

  Sammanfattning : Not everyone can understand the regular news reports that are broadcast on television. The Swedish public service television company (SVT) therefore produces the newscast News in easy Swedish (Nyheter på lätt svenska), where the language is simplified. LÄS MER

 5. 5. ”Därför är det viktigt att ta bort en fästing.” : Förkunskaper och behov av information som förutsätts hos modelläsare i två versioner av en webbtext om fästingbett.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emelie Fjertorp; [2022]
  Nyckelord :Model reader; group adaption; 1177 Vårdguiden; easy to read; easy Swedish; plain language; multimodal; text analysis; health literacy.; Modelläsare; mottagaranpassning; 1177 Vårdguiden; lättläst; lätt svenska; klarspråk; multimodal textanalys; hälsolitteracitet.;

  Sammanfattning : This study analyzes the semiotic resources in two versions of Vårdguiden's web text about tick bites: one longer version and one in easy Swedish. The aim is to identify and compare the prior knowledge and information need of each versions' model reader. This study is theoretically grounded in social semiotics and health literacy. LÄS MER