Sökning: "klass."

Visar resultat 1 - 5 av 2752 uppsatser innehållade ordet klass..

 1. 1. Bilden av förorten i svensk ungdomslitteratur. : En litteraturstudie av fyra ungdomsromaner där våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet analyseras.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Widerberg Pepeljak; [2024]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; våld; kriminalitet; utanförskap; socialklass; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet är de teman som diskuteras i den här studien utifrån fyra olika ungdomsromaner som utspelar sig i socioekonomiskt utsatta områden. Med hjälp av sociologisk och litteraturvetenskaplig forskning diskuteras de olika temana. LÄS MER

 2. 2. “I hela världen finns det ingen polis, som är så stark som hon” : Om Astrid Lindgrens böcker ur ett klass- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Nilsson; Elena Radovanovic Kennander; [2024]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; barnlitteratur; genus; intersektionalitet; klass; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys på två av Astrid Lindgrens verk: Känner du Pippi Långstrump? och Titta, Madicken, det snöar!. Metoden är en text- och dokumentstudie samt en bildanalys och har ett klass- och genusperspektiv som analytiskt tema. LÄS MER

 3. 3. Klass, genus, välfärd : En kvantitativ studie om stödet för den svenska välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joakim Hjern; [2024]
  Nyckelord :Välfärdsstat; välfärd; sjukvård; skola; pension; a-kassa; klass; genus; utbildningsnivå; inkomst; Esping-Andersen; ISSP;

  Sammanfattning : Följande är en kvantitativ studie som undersöker stödet för den svenska välfärdsstaten utifrån faktorer som rör klass och genus. Detta utifrån den svenska datan från 2016 års ISSP-undersökning, som undersökt synen på det offentligas roll. LÄS MER

 4. 4. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 5. 5. Gravitational Collapse of a Massless Scalar Field in a Theory of Minimally Modified Gravity

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Atabak Fathe Jalali; [2024]
  Nyckelord :Theoretical physics; astrophysics; modified gravity; minimally modified gravity; gravitational collapse; VCDM; scalar collapse; apparent horizon; numerical relativity; Teoretisk fysik; astrofysik; modifierad gravitation; minimalt modifierad gravitation; gravitationskollaps; VCDM; skalär kollaps; uppenbar horisont; numerisk relativitet;

  Sammanfattning : This thesis explores the spherically symmetric gravitational collapse of a massless scalar field in a minimally modified gravity theory denoted VCDM (V replaces $\Lambda$ in the $\Lambda$CDM abbreviation), a class of theories propagating the same degrees of freedom as general relativity at the expense of broken 4D diffeomorphism invariance. Numerical evolution of the equations of motion reveals that for small initial scalar profile amplitudes, no black hole forms from the collapse. LÄS MER