Sökning: "klassbloggar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet klassbloggar.

 1. 1. Ett fönster till vårt klassrum : En intervjustudie om hur lärare kan skapa delaktighet för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter i arbetet med klassblogg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marina Oksjö; [2018]
  Nyckelord :Participation; classroom blogs blogs; digital tools; language-; reading and writing disabilities; sociocultural perspective; social media; public work; authentic readers; Delaktighet; bloggar; klassbloggar; digitala verktyg; språk-; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; sociala medier; offentligt arbetssätt; verklig mottagare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyze how teachers can create participation in the work of classroom blogs for students in language-, reading- and writing difficulties. Another aim is also to see what challenges and possibilities it brings. LÄS MER

 2. 2. "Gå in på bloggen så får du se ditt barn som gör ditten och datten" : en studie av bloggen som pedagogiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Stephanie Svensson; Carin Schön; [2011]
  Nyckelord :bloggar; IKT; IT i skolan; klassbloggar; pedagogiskt verktyg;

  Sammanfattning : Flera forskare anser att bloggen är ett verktyg som har god pedagogisk potential i skolan (Clyde 2005; Ray 2006; Ward 2004). Syftet med studien ”Gå in på bloggen så får du se ditt barn som gör ditten och datten”- en studie av bloggen som pedagogiskt verktyg i skolanär att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare årskurser använder sig av klassbloggar samt hur de resonerar kring användandet av bloggen i skolan. LÄS MER