Sökning: "klassificering"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade ordet klassificering.

 1. 1. Malignant Melanoma Classification with Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jakob Kisselgof; [2019]
  Nyckelord :Melanoma classification deep learning;

  Sammanfattning : Malignant melanoma is the deadliest form of skin cancer. If correctly diagnosed in time, the expected five-year survival rate can increase up to 97 %. Therefore, exploring various methods for early detection can contribute with tools which can be used to improve detection of disease and finally to make sure that help is given in time. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärning inom kundanalys : Prediktion av kundbeteende inom energibranchen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :André Lerdell; Simon Shadman; [2019]
  Nyckelord :maskininlärning; klassificering; churn;

  Sammanfattning : This thesis considers the problem of churn within the electricity distribution sector. More specifically, this study evaluates how supervised machine learning can be used by a Swedish electricity distributor in order to identify customer churn. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning for Sparse Time-Series Classification - An Application in Smart Metering

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Ridnert; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart Meters are measuring devices collecting labeled time series data of utility consumptions from sub-meters and are capable of automatically transmit-ting this between the customer and utility companies together with other companies that offer services such as monitoring of consumption and cleaning of data. The smart meters are in some cases experiencing communication errors. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av absoluta tjälrörelser : En fallstudie av väg E10 i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Hampus Elmehög; [2019]
  Nyckelord :frost; frost heave; PMS objekt; road construction; segregation potential theory; PMS objekt; segregation potential theory; tjäle; tjällyftning; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. LÄS MER

 5. 5. Pulse Repetition Interval Modulation Classification using Machine Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eric Norgren; [2019]
  Nyckelord :machine learning; radar; radar pulses; radar signals; pulseradar; pulse repetition interval; modulation; classification; LSTM; long short term memory; feature extraction; saab; ai; artifical intelligence; radar warning receiver; rwr; neural network; maskininlärning; radar; radarpulser; radar signaler; pulsradar; pulsrepetitionsintervall; modulationstyp; modulering; klassificering; LSTM; long short term memory; särdrag; saab; ai; artificiell intelligens; radarvarnare; rwr; neuralt nätverk;

  Sammanfattning : Radar signals are used for estimating location, speed and direction of an object. Some radars emit pulses, while others emit a continuous wave. Both types of radars emit signals according to some pattern; a pulse radar, for example, emits pulses with a specific time interval between pulses. LÄS MER