Sökning: "klassificering"

Visar resultat 1 - 5 av 580 uppsatser innehållade ordet klassificering.

 1. 1. Uppföljning av absoluta tjälrörelser : En fallstudie av väg E10 i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Hampus Elmehög; [2019]
  Nyckelord :frost; frost heave; PMS objekt; road construction; segregation potential theory; PMS objekt; segregation potential theory; tjäle; tjällyftning; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. LÄS MER

 2. 2. RETURERS PÅVERKAN PÅ KVINNLIGA KONSUMENTERS KÖPBETEENDE - En fallstudie baserad på Ellos AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Lundin; Lisa Pettersson; [2018-06-25]
  Nyckelord :Modehandel Online; Returorsak; Köpbeteende;

  Sammanfattning : Syfte:Studien har för avsikt att beskriva om och hur returorsaker, inommodehandel online, påverkar det framtida köpbeteendet hos kvinnligakonsumenter. Med Ellos som studieobjekt är avsikten att skapa enförståelse för om vissa returorsaker bör motverkas framför andra. LÄS MER

 3. 3. A self-normalizing neural network approach to bond liquidity classication

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Kihlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bond liquidity risk is complex and something that every bond-investor needs to take into account. In this paper we investigate how well a selfnormalizing neural network (SNN) can be used to classify bonds with respect to their liquidity, and compare the results with that of a simpler logistic regression. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Audio Snippet Locations and Durations on Genre Classification Accuracy Using SVM

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicklas Hersén; Axel Kennedal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Real world scenarios where machine learning based music genre classification could be applied includes; streaming services, music distribution platforms and automatic tagging of music libraries. Music genre classification is inherently a subjective task; there are no exact boundaries that separate different genres. LÄS MER

 5. 5. Behandling av HER2-positiv bröstcancer med den monoklonala antikroppen trastuzumab : En undersökning av behandlingens effektivitet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Louise Hommerberg; [2018]
  Nyckelord :Trastuzumab; HER2; breast cancer;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige idag med över 8000 patienter diagnostiserade varje år. Sedan 1960 har den 10-åriga överlevnaden ökat med mer än 30 % och fortfarande ses en stadig ökning. LÄS MER