Sökning: "klassifikationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet klassifikationssystem.

 1. 1. Tillförlitligheten i åldersbestämning av knät

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hall; Sophia Halvarsson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Medicinsk åldersbedömning; Radiologisk diagnostik; Magnetisk resonanstomografi; Röntgen; Knä;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Antalet ensamkommande barn har ökat markant under de senaste åren och en ny medicinsk åldersbedömningsmetod infördes år 2017 i Sverige. Medicinsk åldersbedömning är en del i åldersbedömningsprocessen som genomförs av Migrationsverket med hjälp av Rättsmedicinalverket. LÄS MER

 2. 2. Skattning av kommunikativ förmåga hos vuxna brukare på daglig verksamhet : En pilotstudie av ett klassifikationssystem för personal och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Hillver; Rebecca Johansson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; habilitering; LSS; daglig verksamhet; intellektuell funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; kommunikation; AKK; CFCS;

  Sammanfattning : Communication difficulties are common in individuals with different types of disabilities. Hence, many may need Augmentative and Alternative Communication (AAC) to be able to communicate. LÄS MER

 3. 3. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Klassifikationssystemens påverkan på kalkylarbete : En jämförelse mellan CoClass och BSAB-systemen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Edvin Ahmic; Dosmat Akbarov; [2018]
  Nyckelord :BSAB 83; BSAB 96; Calculation; Classification system; CoClass; MAP; Structure.; BSAB 83; BSAB 96; CoClass; Kalkyl; Klassifikationssystem; MAP; Struktur.;

  Sammanfattning : I takt med att byggsektorn övergår till digital informationsmodellering av sina projekt ökar även behovet för att samordna och effektivisera hanteringen av denna information. Ett gemensamt språk i form av ett branschgemensamt klassifikationssystem kan leda till miljardbesparingar. LÄS MER

 5. 5. Användning av byggnadsinformationsmodellering (BIM) för effektivare klimat- och livscykelanalyser av byggnadskonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Ivana Rodriguez Ewerlöf; [2018]
  Nyckelord :BIM; building information model; CAD; LCA; life cycle assessment; climate impact; climate analysis; carbon dioxide emission; buildings; constructions; building material; information management; BIM; byggnadsinformationsmodell; CAD; LCA; livscykelanalys; klimatpåverkan; klimatanalys; koldioxidutsläpp; byggnader; byggnadsmaterial; informationshantering;

  Sammanfattning : Byggprocesser och produktionen av byggmaterial orsakar stora delar av världens och Sveriges växthusgasutsläpp. För att uppnå en hållbar utveckling är det av stor vikt att minska klimatpåverkan från byggnadskonstruktioner. LÄS MER