Sökning: "klassifikationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet klassifikationssystem.

 1. 1. Tillförlitligheten i åldersbestämning av knät

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hall; Sophia Halvarsson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Medicinsk åldersbedömning; Radiologisk diagnostik; Magnetisk resonanstomografi; Röntgen; Knä;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Antalet ensamkommande barn har ökat markant under de senaste åren och en ny medicinsk åldersbedömningsmetod infördes år 2017 i Sverige. Medicinsk åldersbedömning är en del i åldersbedömningsprocessen som genomförs av Migrationsverket med hjälp av Rättsmedicinalverket. LÄS MER

 2. 2. Skattning av kommunikativ förmåga hos vuxna brukare på daglig verksamhet : En pilotstudie av ett klassifikationssystem för personal och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Hillver; Rebecca Johansson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; habilitering; LSS; daglig verksamhet; intellektuell funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; kommunikation; AKK; CFCS;

  Sammanfattning : Communication difficulties are common in individuals with different types of disabilities. Hence, many may need Augmentative and Alternative Communication (AAC) to be able to communicate. LÄS MER

 3. 3. Från SAB till DDK, eller? : En komparativ studie av tre klassifikationssystem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ava Johansson; [2019]
  Nyckelord :SAB; DDK; Rainbow; Klassifikation; Klassifikationsteori; Klassifikationssystem; Komparativ studie;

  Sammanfattning : The responsibility for the Swedish national classification system ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (SAB) was passed to Kungliga Biblioteket (KB) 2014 and they ceased to update the system. Instead, KB encourages the Swedish libraries to use the American classification system Dewey decimal classification system (DDC). LÄS MER

 4. 4. Klassifikationssystemens användarvänlighet : En fenomenografisk studie av folkbibliotekariers uppfattningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oscar Gäfvert; [2019]
  Nyckelord :SAB; Dewey Decimal Classification; user-friendliness; classification system; phenomenography; public libraries; SAB; Dewey Decimal Klassifikation; användarvänlighet; klassifikationssystem; fenomenografi; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The following thesis aims to account for and describe the variations of perceptions that public librarians have regarding user-friendliness of the classification systems that are used in Swedish public libraries. How user-friendliness and the classification systems are perceived are examined to understand how the librarians might connect these two together. LÄS MER

 5. 5. Från SAB till DDK, eller? : En komparativ studie av tre klassifikationssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ava Johansson; [2019]
  Nyckelord :SAB; DDK; Rainbow; Klassifikation; Klassifikationsteori; Klassifikationssystem; Komparativ studie;

  Sammanfattning : The responsibility for the Swedish national classification system "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" (SAB) was passed to Kungliga Biblioteket (KB) 2014 and they ceased to update the system. Instead, KB encourages the Swedish libraries to use the American classification system Dewey decimal classification system (DDC). LÄS MER