Sökning: "klassisk musik"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade orden klassisk musik.

 1. 1. Från partitur till skiva - Att spela in LYRC Orchestras stråksektion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Ljungberg; [2020-06-26]
  Nyckelord :inspelning; studio; stråk; stråkorkester; orkester; kompositör; genreöverskridande; self-made; Symfonisk Partyfunk; LYRC Orchestra; klassisk utbildning;

  Sammanfattning : This paper seeks to answer the question: “How does one mic, record and process string instruments in anon- classical recording, and where the end product is a soundscape not typically associated with thestringed instrument family?” A few unique challenges were dealt with along the way: How to track the stringsection, that relies heavily on the acoustics of a given room, very close in order to maximize control oversounds in post- production without losing to much of the characteristics of the instrument. Whatmicrophone positions create the ideal sound? My solutions to these challenges is the main body of text inthis paper, and my findings can be summarized as follows: overhead micing each violin and viola with largediaphram condenser microphone, micing close to the bridge with a large condenser microphone for thecelli, and in post production relying quite heavily on the audio from the room microphone captured withboth small- and large-diaphragm condenser microphones. LÄS MER

 2. 2. FOLKLIG FUNKTIONSANALYS Ett sätt att göra musikens språk tillgängligt för alla!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Petter Lantz; [2020-01-08]
  Nyckelord :funktionsanalys; naturtoner; skala; populärmusik; globalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att utveckla ett analysverktyg som ett komplement tillstegteorier, klassisk funktionsanalys och andra musikteoretiska hjälpmedel med måletatt vara så enkelt att det kan underlätta den teoretiska och praktiska förståelsen av musikredan på mellanstadienivå och dessutom vara mer inkluderande av andra kulturer änden västerländska.Teori: Uppsatsen utgår ifrån sambanden mellan den diatoniska skalans upphov, deltonsserienoch västerländsk musikteori och söker med hjälp av dessa förklara analytiska problem iframför allt populärmusik från 1950-2015. LÄS MER

 3. 3. Analys och tolkning : Bach A moll grave

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Gabriel Coxner; [2020]
  Nyckelord :Analys; tolkning; Bach; motiv; form; baslinje; harmonik;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker svar på frågan: Hur kan arbete med analys av ett stycke påverka den musikaliska tolkningen av musiken? Detta har jag valt att undersöka på första satsen ur solo sonat no 2 i a moll BWV 1003 av J.S Bach. Jag använder mig av traditionella analysmetoder och undersöker främst form, motiv, baslinje och harmonik. LÄS MER

 4. 4. Kaija Saariaho’s Quatre Instants from a pianist’s point of view : an interpretation of the song cycle

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Armaan Madar; [2020]
  Nyckelord :Saariaho; Quatre Istants; contemporary music; piano; art song; analysis; interpretation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine Kaija Saariaho's song cycle Quatre Instants for soprano and piano and to present a possible interpretation of it. I have made an analysis of the song cycle, which focuses mainly on the relation between the song text and the piano part. This has led to forming a detailed interpretation of the song cycle. LÄS MER

 5. 5. What is the “Ševčík Method”? : Deeper understanding of Otakar Ševčík’s excercises for violin based on the example of his 40 Variations, op. 3

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Angelika Kwiatkowska; [2020]
  Nyckelord :violin; technique; exercises; bow technique; right-hand technique; Ševčík;

  Sammanfattning : In this thesis I have studied the so-called “Ševčík method” based on the example of his 40 Variations, op. 3. I’ve tried to achieve a deeper understanding of what the exercises are good for and how they work. LÄS MER