Sökning: "klassisk musik"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden klassisk musik.

 1. 1. Metoder som effektiviserar instudering : En studie av olika metoders påverkan på instuderingstiden

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Joline Granath; [2019]
  Nyckelord :Övning; effektiv övning; övningsmetod; Poulenc;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att hitta och testa metoder för att effektivisera instuderingen av musikstycken. Några metoder för att effektivisera övningen valdes ut och testades på preludier ur Das Wohltemperierte Klavier av J.S. Bach. LÄS MER

 2. 2. Piano Concerto in G by Maurice Ravel : The performance preparation process in the context of various influences on the performer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Iveta Calite; [2019]
  Nyckelord :Maurice Ravel; Piano Concerto in G; performance; orchestra; interpretation; learning process;

  Sammanfattning : In this study, I do a research on my own ways and the influences that helped me to prepare Ravel’s Piano Concerto in G interpretation and performance. Is it an intuition, inspiration from a recording or something I have learned in a master- class. LÄS MER

 3. 3. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 4. 4. Multimodal kommunikation mellan sångpedagog och sångelev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathias Zachariassen; [2019]
  Nyckelord :Klassisk sång; sångpedagog; mästar-lärlingtradition; mästarlära; multimodal kommunikation; design för lärande; socialsemiotik; appoggio;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur Mozarteffekten kan påverka förståelse och problemlösningsförmågan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Victor Donoso Vargas; [2019]
  Nyckelord :Mozarteffekten; Kognitiv; Koncentration; Musikpreferens; Stimulans; Musik.;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur Mozarteffekten fungerar samt influerar deltagare i testsituationer. Genom att följa ”receptet” som dom flesta kvalitativa studier har gjort, lyssningstest, IQtest (kreativa frågor) följt av djupintervjuer har kopplingar med teori avgjort om effekten har tagit plats på de medverkande. LÄS MER