Sökning: "klassisk sång"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden klassisk sång.

 1. 1. Musiklärares bakgrund och noter i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jesper Hagberg; [2021]
  Nyckelord :sheet music; musical notation; music reading; music teachers; music teaching; background; written language; socio-cultural perspective; mediation; noter; notskrift; notläsning; gehör; musiklärare; musikundervisning; bakgrund; skriftspråk; sociokulturellt perspektiv; mediering;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syftar till att undersöka vad fyra musiklärare på högstadiet har för musikalisk bakgrund och hur de använder sig av traditionell västerländsk notskrift i undervisningen. Tidigare forskning tar upp noters likhet med skriftspråk, noters roll i musikundervisning och identitet och förebilder i musik. LÄS MER

 2. 2. Tangenttradition : En kvalitativ intervjustudie om musiklärarstudenters syn på pianots roll i sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Anna Hoogland; [2020]
  Nyckelord :musical learning; instrumental teaching; singing; piano; sociocultural perspective; semi structured interviews; musikaliskt lärande; instrumentalundervisning; sång; piano; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur musiklärarstudenter med inriktning sång i de olika genrerna jazz, folkmusik och klassisk musik ser på pianots roll i sångundervisning. Tidigare litteratur och forskning berör pianots användande inom ramen för instrumentalundervisning och hur det kan påverka olika undervisningssituationer. LÄS MER

 3. 3. Numerical simulation of the electric propulsion’s effects on the spacecraft

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Nguyen van Sang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As electric propulsion is now the focus in the space industry, its negativeeffects on the spacecraft have yet to be fully understood. Indeedthis type of propulsion deeply modifies the ambient plasma surroundingthe spacecraft and can affect severely many subsystems by erosion,charging or contamination. LÄS MER

 4. 4. La vendetta : hämnd, opera och dess tolkningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Erik Rosenius; [2014]
  Nyckelord :La vendetta; Figaros bröllop; W. A. Mozart; opera; musikdramatik; bas; aria; klassisk sång;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Libre : sångteknik i den klassiska genren och instudering av klassiska sånger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ellinor Videfors; [2013]
  Nyckelord :sångteknik; klassisk sång; romansinterpretation; sångövningar;

  Sammanfattning : Projektet har inneburit att öva klassisk tonbildning och att interpretera fyra sånger från den klassiska genren. För att lära känna dessa sånger har jag läst om kompositörerna samt översatt sångtexterna. LÄS MER