Sökning: "klaustrofobi röntgen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden klaustrofobi röntgen.

  1. 1. Faktorer som påverkar patienters upplevelse av ångest och rädsla vid MR undersökning samt informationens påverkan

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Amna Trnovac; Masoud Iranpour; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Introduktion:​ Magnetkamera (MR) är en modalitet som används för diagnostisering av vissa sjukdomar som är svåra att upptäcka med konventionell röntgen. Undersökningen kräver att patienten ska ligga stilla medan denne körs in i en gantry. LÄS MER