Sökning: "klebsiella pneumoniae"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden klebsiella pneumoniae.

 1. 1. Utvärdering av fyra screeningmetoder för identifiering av kolistinresistens hos Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Susceptibility testing; broth microdilution; colistin; Antibiotikaresistensbestämning; buljongspädning; kolistin;

  Sammanfattning : Multiresistens hos gramnegativa bakterier är ett stort problem i stora delar av världen. Avsaknaden av nya preparat har resulterat i återintroduktion av ett tidigare stoppat antibiotikum, kolistin, men dessvärre kantas resistensbestämningen av flertalet problem. LÄS MER

 2. 2. ARG-MATEE Automated Pipeline for Detection of Antimicrobial Resistance in WGS Data Collected from Pig Farms and Surrounding Communities

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Holly Halstead; [2020]
  Nyckelord :Bioinformatics; Microbiology; Pipeline; Snakemake; ARG-MATEE; Antimicrobial Resistance; Pig Farms; Conda; iss virulence gene; Thailand; surveillance; escherichia coli; E. coli; klebsiella pneumoniae; One Health;

  Sammanfattning : As part of recognizing the interconnected nature of different sectors in relation to health, AMR (antimicrobial resistance) has emerged as an issue of high global importance. E. coli isolates were taken from pig farms in Thailand, which serves as a point of interest in the study of ARGs (antimicrobial resistance genes) in emerging economies. LÄS MER

 3. 3. Screening for double carbapenem therapies effective against multidrug resistant Enterobacteriaceae

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Karin Vickberg; [2019]
  Nyckelord :Combination therapy; Carbapenem resistance; Carbapenemase; Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae CRE ; Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae; Klebsiella pneumoniae carbapenemase KPC ; New Delhi metallo-b-lactamase NDM ; Oxacillinase OXA ; Ertapenem ETP ; Doripenem DOR ; Meropenem MEM ; Broth microdilution BMD ; Time-lapse microscopy oCelloScope ; Time-kill experiments; Synergy;

  Sammanfattning : Multidrug resistant bacteria account for one of the biggest threats to human health in the future. One treatment option to be evaluated is antibiotic combination therapy. For this purpose, last- line carbapenems have been suggested, even when bacteria are resistant, e.g. LÄS MER

 4. 4. Development of a bacterial infection model in zebrafish embryos with special focus on colistin-resistant Klebsiella pneumoniae

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Anna Tamara Leber; [2019]
  Nyckelord :Danio rerio; embryo model; microinjection; innate immunity; inflammation; Klebsiella pneumoniae; colistin-resistance; antimicrobial peptides; cross-resistance;

  Sammanfattning : Zebrafish (Danio rerio) is a promising model organism for immunological studies. A time window between the development of the innate and adaptive immune system makes it possible to investigate the mechanisms originating exclusively from the innate immune system. LÄS MER

 5. 5. Optimering av metod för upparbetning av Klebsiella pneumoniae från blododlingskultur inför flödescytometriassisterad resistensbestämning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Hahlin; [2019]
  Nyckelord :Klebsiella pneumoniae; flow cytometry; antimicrobial susceptibility testing; broth microdilution; Klebsiella pneumoniae; flödescytometri; resistensbestämning; buljongspädning;

  Sammanfattning : Under vissa omständigheter kan bakterier kan ta sig in i blodbanan där de kan orsaka allvarliga infektioner (bakteriemi). Metoden som används för identifiering och resistensbestämning av bakterier i blododlingar kräver minst 16 timmars inkubation. LÄS MER