Sökning: "klichéer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet klichéer.

 1. 1. Musik som förmedlare av ett narrativ : Hur effektivt kan ett narrativ förmedlas genom musik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Mastorakis Carlsson; [2021]
  Nyckelord :narrativ; spel; film; immersion; musik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur musik påverkar lyssnarens upplevelse av en berättelse i ljudform. Det som undersöks i arbetet är till vilken grad musik baserat på filmmusik-klichéer och motiv från spelkan användas för att förmedla ett författat narrativ samt hur stor påverkan komplimenterande ljudeffekter har i förmågan att förmedla narrativet. LÄS MER

 2. 2. Musikaliska klichéer i digitala spel : En undersökning om hur klichéer i spelmusik påverkar perception av miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Bergström; Anna Liljefors; [2021]
  Nyckelord :Datorspel; musik; klichéer; spelmiljöer;

  Sammanfattning : Undersökningens mål var att reda på huruvida musikaliska klichéer kan påverka människors perception av olika miljöer. Information om klichéer och musikaliska element från barocken, kinesisk musik, och afrikansk musik samt annan relevant forskning användes som arbetets bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Fredsälskande barbarer : En studie om Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen under det andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Kihlblom; [2019]
  Nyckelord :Sovjetunionen; Jönköpings-Posten; andra världskriget; gestaltningsteorin; gestaltning; russofobi och rapportering.;

  Sammanfattning : I denna studie har Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen från fem händelser under det andra världskriget undersökts. Händelserna som undersökts är: Molotov-Ribben­trop-pakten 1939, finska vinterkriget 1939–1940, operation Barbarossa 1941, slaget vid Stalin­grad 1942–1943 samt Nazitysklands kapitulation 1945. LÄS MER

 4. 4. Menstruella klichéer - En visuell diskursanalys om hur visuella attribut påverkar föreställningen om menstruation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Packaging design; Menstruation; Sanitary protection; Gender; Discourse; Förpackningsdesign; Mensskydd; Genus; Diskurs;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras nio stycken förpackningar för bindor från tre olika varumärken; Always, Ica och Libresse. Detta för att se hur de visuella attributen påverkar föreställningen om menstruation och den menstruerande personen. LÄS MER

 5. 5. DREAMTALK : experimentell film som pedagogisk resurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Sunna Lundqvist; [2015]
  Nyckelord :mediepedagogik; berättarstruktur; narrativ; experimentell; film; pedagogiskresurs; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att belysa hur experimentell film kan vara en resurs inom ramen för mediepedagogik för att arbeta med narrativa konstruktioner inom rörlig bild. Konstnären Keren Cytter skapar egensinniga videoverk där dialogen står i fokus på ett närmast teatraliskt sätt men vars historier är svårtillgängliga på grund av uppbrutna berättarstrukturer. LÄS MER