Sökning: "klient"

Visar resultat 1 - 5 av 581 uppsatser innehållade ordet klient.

 1. 1. "Man kan inte erbjuda praktiskt stöd som en kopp kaffe om klienten är ledsen" : - En kvalitativ studie om det digitala mötets betydelse inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tilda Linder; Maja Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; social work; social services; economic aid; digital meeting; social welfare secretary; client; interaction; covid-19; Digitalisering; socialt arbete; socialtjänst; ekonomiskt bistånd; digitalt möte; socialsekreterare; klient; samspel; covid-19;

  Sammanfattning : Traditionally, meetings between social workers and clients have taken place physically. Since the 2010s, there has been a digital development which has meant that more calls between social workers and clients take place digitally, for example via telephone, Skype or mobile applications. LÄS MER

 2. 2. Klientmötet sett ur guidens perspektiv - En kvalitativ studie om hur socialarbetare beskriver sitt arbete med klienter som uppbär försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kevin Kristensson; Saga Fransson; [2021]
  Nyckelord :Power; The dimensions of power; Client relationship; Roles; Street-level bureaucrats; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to shed light on how guides in the labor market administration describe their meeting with clients who receive financial aid. Meetings and also the relationship between social workers and clients is something that in previous studies has been described as important for the work, but also as something complex. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av kommunikation mellan arbetsterapeut och klient med en livsomvälvande sjukdom, utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Malin Petersen Lundin; Christina Kronquist; [2021]
  Nyckelord :arbetsterapi; Kawamodellen; kommunikation; kultur; livsomvälvande sjukdom; Model of human occupation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Communication is an interaction between people. Occupational therapists use communication, both verbal and nonverbal to enable important everyday activities for the client. LÄS MER

 4. 4. Jag är mer än min yrkesroll! : Betydelsen av etnicitet i mötet mellan socionom och klient

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Noor Hamada; Helin Abdulrahman; [2021]
  Nyckelord :social worker; client; power; foreign background; understanding; Socionom; klient; makt; utländsk bakgrund; förståelse;

  Sammanfattning : Sweden is considered one of the EU countries with the highest proportion of individuals witha foreign background. Sweden is therefore a highly culturally heterogenous country withdifferent ethnicities and religions. Certain terms, such as “immigrants”, are for this reason,often vague and negatively charged identities for individuals. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares erfarenheter av klientmöten under Covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katrin Milky; Hanna Lindström; [2021]
  Nyckelord :Möte; kommunikation; Covid-19; socialt arbete; digitalisering; klient;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg erfar att Covid-19-pandemin har påverkat deras arbetssätt och möten med klienter. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER