Sökning: "klientarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet klientarbete.

 1. 1. När robotar intar socialtjänsten : Om socialarbetarens förutsättningar inom en digitaliserad och automatiserad socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Kitty Lossius; Andreas Widelund; [2019]
  Nyckelord :automatisering; digitalisering; New Public Management;

  Sammanfattning : De senaste åren har en automatiseringsprocess inletts på försörjningsstödsenheter i flera kommuner. Klienter kan idag ansöka om försörjningsstöd på internet och en robot utför vissa handläggningsmoment som tidigare gjorts av socialsekreterare. LÄS MER

 2. 2. ” … Nu orkar man köra på!” : Socialsekreterares reflektioner kring arbetstidsförkortning inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Elin Kanth; Petra Wicksell; [2019]
  Nyckelord :worktime reduction; social services; social workers; working climate; stress; client work; arbetstidsförkortning; socialtjänst; socialsekreterare; arbetsklimat; stress; klientarbete;

  Sammanfattning : Arbetstidsförkortning har på senare år provats inom socialtjänsten i ett flertal kommuner i syfte att motverka hög personalomsättning och stress. Uppsatsens syfte var att undersöka hur socialsekreterare reflekterar kring betydelsen av arbetstidsförkortning för deras upplevelse av arbetsmiljö och kvaliteten i klientarbetet. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta inom socialtjänstens försörjningsstöd : -en kvalitativ studie av arbetsförhållanden, stress och klientarbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristina Kuyumcuoglu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Sluta skjut" i Malmö: hur påverkar projektet frivårdens klientarbete och med vilka effekter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Alexandra Westerlund; [2019]
  Nyckelord :brottsbekämpning; frivård; gängkriminalitet; Malmö; skjutvapenvåld; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to clarify the relationship between “Sluta skjut” and the Probation Service’s role in the city of Malmö by applying a perspective of sociology of law. The clarification is based on three themes; first, how probation officers in Malmö perceive that their client work has been affected by Sluta skjut, secondly how the probation officers in Malmö experience their role within Sluta skjut. LÄS MER

 5. 5. "Det blir ju ett sämre socialt arbete" En intervjustudie om hur socialsekreterare uppfattar att hög personalomsättning och personalbrist påverkar klientarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Nilsson; Sara Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Socialsekreterare; socialtjänst; personalomsättning; personalbrist; klientarbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare som utför myndighetsutövning inom socialtjänsten uppfattar att hög personalomsättning och personalbrist påverkar det administrativa klientarbetet och klientkontakten. För att besvara syftet genomfördes halvstrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. LÄS MER