Sökning: "klimatångest"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet klimatångest.

 1. 1. Elevers känslor och hopp om klimatförändringar : elevröster från årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Philip Hedin; Marcus Svanberg; [2023]
  Nyckelord :Hopp; klimatförändringar; klimatundervisning; klimatångest; NO-undervisning; känslor; intervjuer; elever årskurs 6; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka vilka känslor elever har kring klimatförändringar och ifall de känner hoppfullhet inför framtiden. Vi undersökte även hur eleverna upplever klimatundervisningen. De pågående klimatförändringarna är ett av mänsklighetens största hot vi står inför idag (IPCC, 2022). LÄS MER

 2. 2. Klimatångest, en överdrift eller ett faktum? : En metastudie om lärares sätt att undervisa om hållbar utveckling i syfte att minska lågstadieelevers klimatångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nadia Aljarrah; Irene Savayidis; [2023]
  Nyckelord :grundskola; hållbar utveckling; klimatångest; klimatförändringar; lågstadiet; samhällskunskap; yngre elever.;

  Sammanfattning : Detta arbete ägnar sig främst till undervisande lärare i samhällskunskap. Då klimatfrågan kanupplevas som ett känsligt ämne för elever vill vi med detta arbete inspirera verksamma läraretill att använda och arbeta med copingstrategier, barnlitteratur och drama i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Lågstadielärares upplevda utmaningar med klimatundervisning inom de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2023]
  Nyckelord :eco-anxiety; elever; klimatförändringar; klimatundervisning; klimatångest; känslor; lågstadiet; lärare; NO-undervisning; utmaningar; ångest;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är i dagens samhälle ett påtagligt problem och skolans uppdrag är att lära ut området för unga. Det komplexa ämnet kan orsaka utmaningar och känslor, specifikt klimatångest, som lärare tvingas hantera för att stödja elever att bli medvetna och uppmuntrade till att arbeta för hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Hoppfull oro : En litteraturstudie om KBT vid klimatångest

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Verksamhetsstödet

  Författare :Lina Mörk; [2023]
  Nyckelord :coping; klimatångest; klimatoro; klimatrelaterad mental ohälsa; KBT-interventioner; proaktivt miljöbeteende; problemlösning; ångest;

  Sammanfattning : Ett ökande antal individer rapporterar idag oro och ångest på grund av hur de upplever miljö- ochklimatmässiga problem. Detta utan att vara direkt drabbad av dessa. Samtidigt är kunskapen ombehandlingsinsatser för klimatrelaterad ångest generellt låg hos terapeuter. LÄS MER

 5. 5. Klimatförändringarnas förstärkning genom positiva återkopplingsmekanismer : samt pedagogiska implikationer för undervisning om klimatförändringarna i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Alexandra Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :klimatförändringar; positiva återkopplingsmekanismer; klimatångest; biologiundervisning;

  Sammanfattning : Mänsklig aktivitet har lett till ett ökat utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ett nästintill linjärt förhållande mellan koncentrationen växthusgaser och den globala temperaturen har noterats, där en ökad växthusgaskoncentration leder till en förhöjd temperatur på jorden. LÄS MER