Sökning: "klimatåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet klimatåtgärder.

 1. 1. Högerpopulistisk klimatpolitik - En studie av Sverigedemokraternas argument för att inte agera i klimatfrågan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvard Svahn; Filippa Werner Sellbjer; [2019]
  Nyckelord :Högerpopulism; klimatpolitik; suveränitet; position issue; Sverigedemokraterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande studie undersöks högerpopulistisk klimatpolitik med fallet Sverigedemokraterna. Syftet är att besvara varför och på vilket sätt partiet motiverar att inte agera i klimatfrågan. Två teorier om varför högerpopulistiska partier inte vill agera i klimatfrågan testas genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Laddstationer i gemensamhetsanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Kullgren; [2019]
  Nyckelord :Gemensamhetsanläggning; samfällighetsförening; laddstation; elbil.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of the transportation system is transitioning to use renewable fuels and in Sweden, many people are now choosing to buy electric cars. Primarily, the electric cars need to charge from the electric grid, usually at the driver’s residence, where the car is parked during the night. LÄS MER

 3. 3. Bioekonomi – problem eller lösning för den svenska skogen? : en diskursanalys om bioekonomins problematiseringar i svenska skogsstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Rohlin; [2019]
  Nyckelord :bioekonomi; WPR; skog; regionalt skogsprogram; nationellt skogsprogram; problemrepresentation; diskurs;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur bioekonomi representeras och integreras i skogspolitiken med fokus på att synliggöra den underliggande synen på vilka problem som är förknippade med idén om en bioekonomiomställning som lösning på klimatkrisen. Studiens frågeställningar har varit; vilka problematiseringar ligger till grund för bioekonomi som lösning i svenska skogsstrategier; vilka underliggande förståelser möjliggör bioekonomins problematiseringar; på vilka sätt utesluter de dominerande problemrepresentationerna kring bioekonomiomställ-ningen andra möjliga förståelser av problemet och alternativa lösningar? Studien har genomförts genom diskursanalys med hjälp av analysramverket ”What’s the problem represented to be” (Bacchi 2009) för att undersöka den problemrepresentation som lösningen bioekonomi bygger på. LÄS MER

 4. 4. Synergier och målkonflikter mellan klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och Sveriges nationella miljökvalitetsmål

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Ida Bohman; [2018]
  Nyckelord :miljökvalitetsmål; klimatmål; synergier; målkonflikter; interaktioner; EQO; klimatåtgärder; miljö; klimat;

  Sammanfattning : In January 2018, Sweden’s new Climate Act and long-term climate goal entered into force. The goal states that, by 2045, Sweden will reach net-zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 5. 5. EU Climate Change Litigations: Dream or Reality? - Individuals' possibilities to challenge the legality of EU climate actions within the system of legal remedies in EU law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :EU law; EU environmental law; EU procedural law; Climate change litigation; EU climate policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In August 2018, the legality of EU acts implementing the 2030 emissions reduction target was for the first time challenged by individuals before the General Court. Their claim is that the target is insufficient in order to prevent infringements of fundamental rights caused by climate change. LÄS MER