Sökning: "klimatåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet klimatåtgärder.

 1. 1. Lokala fördelar av minskade klimatutsläpp?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennifer Carlestam; [2020]
  Nyckelord :sidonyttor; synergier; positiva sidoeffekter; co-benefits; lokalt klimatarbete; klimatåtgärder; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A growing research field shows that climate mitigation measures can entail numerous co-benefits for other policy areas, including improved air quality, enhanced energy security and reduced maintenance costs. One possible strategy for enhancing climate action can be to emphasize these co-benefits. LÄS MER

 2. 2. Ledande attityder : särskilda attityder till klimatåtgärder som möjliga ledtrådar i en klimatomställning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi; Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Mojra Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Climate change; societal change; climate adaptation; attitudes; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation concerns attitudes towards measures suggested to prevent climate change and environmental degradation. Through survey research I have asked 230 Swedish speaking individuals (meant to indicate attitudes in Sweden) what their attitudes are towards car-free city zones, a vegetarian norm and working less. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsägaransvar och fastighetssamverkan avseende förebyggande av skador från extrema nederbördsvariationer

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isak Ståhle; [2020]
  Nyckelord :Real property owner liability; real property collaboration; joint facilities; climate protection of real property; Fastighetsägares ansvar; fastighetssamverkan; klimatåtgärder; gemensamhetsanläggning; samfällighet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar stället fastighetsägaren inför valet mellan att inte alls skydda sin fastighet, att utföra åtgärder som dämpar en pågående påverkan eller att förebygga i ett tidigt skede. Fastighetsägaren väljer främst utifrån fastighetsvärde, budgetrestriktioner och hur välinformerad den. LÄS MER

 4. 4. Incitament kopplat till klimatåtgärder i infrastrukturprojekt : En kvalitativ studie om incitaments påverkan i konsultkontrakt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Kandan Bakhtiar; [2020]
  Nyckelord :Incentives; roles of incentives; climate action; climate impact; infrastructure; consulting contract; Incitament; incitamentsroller; klimatåtgärder; klimatpåverkan; infrastrukturprojekt; konsultkontrakt;

  Sammanfattning : Infrastruktursektorn har ofta varit kritiserad för brist på effektivitet och innovation i projekten. Samtidigt står infrastruktursektorn för en stor andel av koldioxidutsläppen i Sverige. De flesta länder har infört strategier och policys för att uppnå de uppsatta klimatmålen. LÄS MER

 5. 5. Koldioxidbudget - en kartläggning av hur verktyget används i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :carbon budget; climate budget; climate change mitigation; climate crisis; climate policy; communicative tool; emission reductions; emission reduction rate; global warming; local climate efforts; local emission budgets; Swedish municipalities; Paris agreement; koldioxidbudget; klimatbudget; lindra klimatförändringarna; klimatkris; klimatpolicys; kommunikativt verktyg; utsläppsminskning; utsläppsminskningstakt; global uppvärmning; lokalt klimatarbete; lokal utsläppsbudget; svenska kommuner; Parisavtalet; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : We have a limited amount of greenhouse gases left to emit, our global carbon budget, if we are to divert the worst effects of the climate crisis. This study aimed to map how municipalities implement carbon-budgeting in their efforts to fulfil the Paris agreement, and investigate why the instrument is not more frequently used. LÄS MER