Sökning: "klimat i indien"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden klimat i indien.

 1. 1. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :camellia sinensis; teodling; frilandsodling; perenn; växtförädling; skiffing; ; Kina; Indien; Sri Lanka;

  Sammanfattning : Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och skördemetoder. LÄS MER

 2. 2. Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien: En undersökning av narrativ inom Indiens och Maharashtras policys om klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2020]
  Nyckelord :Indien; Bönder; Klimat; Kapaciteter; Mänskliga Rättigheter; Human Security; Narrativ; Fattigdom; Självmord; Maharashtra. India; Farmers; Capacities; Climate; Human Rights; Narratives; Poverty; Suicide; Maharashtra.; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien Uppsatsen kommer att undersöka primärmaterialen Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan. Uppsatsen ämnar att utöka kunskapen om småskaliga bönders situation i den indiska delstaten Maharashtra, i relation till aspekter om förändringar av Indiens klimat. LÄS MER

 3. 3. Radikalisering av unga muslimer i indienstyrda Kashmir : En jämförande litteraturstudie av radikaliseringsteorier med situationen i indienstyrda Kashmir som exempel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Karin Bhat; [2019]
  Nyckelord :radicalization; radicalization process; Kashmir; Hindu nationalism; Hindutva; radikalisering; radikaliseringsprocess; Kashmir; hindunationalism; hindutva;

  Sammanfattning : Syftet med denna komparativa litteraturstudie har varit att jämföra teorier om vilka sociala och psykologiska processer som kan vara bidragande till att unga muslimer i indienstyrda Kashmir dras till radikala och våldsbejakande grupper samt att undersöka vilken påverkan de hindunationalistiska strömningar som vuxit sig starka i Indien under de senaste decennierna har haft på radikaliseringen av denna grupp. Avsikten har varit att bidra med en fördjupad insikt om de processer som bidrar till en polarisering mellan en utgrupp (det hindunationalistiska styret) och en ingrupp (de unga muslimska aktivisterna) och genom jämförelse av olika radikaliseringsteorier utröna vilka eventuella skillnader och svagheter dessa teorier har. LÄS MER

 4. 4. Analys av tillväxtmarknader för solcellsparker

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gabriel Lundquist; Samuel Holmström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har frågeställningen “givet ett urval av tillväxtmarknader, vilken är mest attraktiv, både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv” behandlats. Arbete har undersökt marknaden i länderna Indien, Marocko, Chile, Sydafrika och Portugal. LÄS MER

 5. 5. Campylobacter hos hund och katt : analysmetoder, förekomst, klinisk relevans och eventuell smitta till människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anne-Cathrine Jensen; [2017]
  Nyckelord :campylobacter; analysmetoder; förekomst; smitta till människa; klinisk påverkan;

  Sammanfattning : Campylobacter spp. är en gramnegativ och mikroaerofil bakterie som i hög grad förknippas med matförgiftning efter intag av otillräckligt upphettat kycklingkött. Bakterien förekommer förutom hos fåglar även hos hund och katt där den i de flesta fall inte ger några kliniska symtom. LÄS MER