Sökning: "klimatanpassningsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet klimatanpassningsarbete.

 1. 1. Grön infrastruktur i förebyggande syfte mot värmeöar. En studie av Kalmar och Kungsbacka kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Zein Anani; Linn Ott Olander; [2020-08-31]
  Nyckelord :Grön infrastruktur; grönstrukturekosystemtjänster; värmeöeffekten; temperaturökning; fysisk planering; klimatanpassning;

  Sammanfattning : The ongoing global climate change with its rising trends in global temperature, can be linked to the increasing frequency, intensity, duration, and extent of extreme weather fluctuation. Urban heat waves, in combination with urbanization processes which replace natural landscapes with impervious surfaces, are causing the development and manifestation of urban heat islands (UHI) in cities. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning i fysisk planering : Tillämpningsbar policy ur planerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Ebba Sundell; [2020]
  Nyckelord :Klimatanpassningspolicy; Kommunala tjänstemän; Handlingsutrymme diskretion ; Policyanalys; Närbyråkrati;

  Sammanfattning : Studien analyserar planerares arbete med klimatanpassningspolicy, i en svensk kommunkontext, genom undersökning av planerares resonemang om policyutformning, vilket handlingsutrymme det ger planerare samt utmaningar som påverkar kommunalt klimatanpassningsarbete. Med avstamp i planerarnas resonemang, som framgått under intervjustudier, tidigare forskning samt vetenskaplig teoretisk förankring genom policyanalys och närbyråkratiskt teori, identifieras tillämpningsbar policy. LÄS MER

 3. 3. Att motverka översvämningsrisk : En fallstudie om Halmstad kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Charlotte Andersson; Emma Frid Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; flooding; urban resilience; evidence; local level; Klimatanpassning; översvämning; urban resiliens; evidens; kommunal nivå;

  Sammanfattning : Översvämningar är ett stort globalt problem som förväntas bli allt mer frekventa. Syftet med denna studie är att utreda hur klimatanpassningsarbetet kring översvämningsrisker hanteras på lokal nivå, i detta fall i Halmstad kommun. LÄS MER

 4. 4. KOMMUNAL PLANERING FÖR URBANA GRÖNOMRÅDEN

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Maria Schultz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last centuries, Sweden has become more urbanized and today 85% of the population are living in urban settlements. A future challenge for city planners is climate change, which is expected to lead to higher sea levels, rising temperatures, less snow and larger amounts of rainfall with more extreme precipitation. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassning längs den skånska sydkusten : En fallstudie om kommunalt klimatanpassningsarbete

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nils Christensson; [2020]
  Nyckelord :Klimatanpassning; Klimatförändringar; Havsnivåhöjningar; Erosion; Översvämningar; Planerare; Miljö- och Planparadigmen; Vellinge kommun; Trelleborgs kommun; Skurups kommun; Ystad kommun.;

  Sammanfattning : I takt med att klimatförändringarnas effekter ökar, ökar även behovet av klimatanpassning av den fysiska miljön. Trots behovet av klimatanpassning råder det tveksamheter kring hur proaktiva de svenska kommunerna är gällande deras klimatanpassningsarbeten, där det finns nationell information och reglering som uppmanar kommunerna att genomföra klimatanpassningsarbeten. LÄS MER