Sökning: "klimatdeklaration"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet klimatdeklaration.

 1. 1. EKONOMISK KALKYL OCH LIVSCYKELANALYS PÅ BÄRANDE STOMME I PLATSGJUTEN OCH PREFABRICERAD BETONG

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Klimatpåverkan är något de flesta människor känner till. Byggbranschen står för en stor del av världens totala utsläpp och i Sverige en femtedel av de totala utsläppen. Nya energi- och miljökrav upprättas och skärps succesivt vilket ställer högre krav på byggandet. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för att upprätta en klimatdeklaration : En fallstudie på ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Karlberg; [2022]
  Nyckelord :klimatdeklaration; växthusgasutsläpp; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sedan parisavtalet trädde i kraft 2016 har det ställts allt högre krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet bidrog till att Sveriges regering 2018 införde ett klimatpolitiskt råd varshuvuduppgift är att arbeta mot att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av klimatdeklarationer i tidigt planeringsskede : Tillämpning av klimatdeklaration i Revit

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Högberg; [2022]
  Nyckelord :climate declaration; climate change; climate impact; BIM; Building information model; klimatdeklaration; revit; dynamo; excel; klimatpåverkan; klimatförändring; BIM;

  Sammanfattning : I undersökningen genomförs en del av klimatdeklarationen på ett studieobjekt som fortfarande är i tidigt skede. För att sedan se hur den framtagna metoden potentiellt kan förändra en byggnad för att få ner koldioxidutsläppet till atmosfären. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från väggkonstruktioner : En jämförelse av tre olika konstruktionstyper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Anna Gerdt; Tor Thuresson; [2022]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; klimatpåverkan; klimatberäkning; LCA; byggnadsmaterial; koldioxidutsläpp; hållbar utveckling; hållbart byggande; växthusgasutsläpp; miljö;

  Sammanfattning : Emissions of greenhouse gases are one of the biggest problems within the Swedish construction and real estate sector. In year 2019 this sector accounted for one-fifth of Sweden’s total emissions of greenhouse gases. One of Sweden’s environmental objectives is to have net zero emissions of greenhouse gases to the atmosphere by 2045. LÄS MER

 5. 5. Klimatdeklaration ur ett konstruktörsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Robin Rosenberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; BIM; Projektering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sedan lagen om klimatdeklaration av byggnader trädde i kraft 2022-01-01 måste byggherren lämna in en klimatdeklaration som redovisar den färdiga byggnadens klimatavtryck under delar av dess livscykel för att få slutbesked. Lagkravet medför att aktörer involverade i nybyggnation av flera typer av byggnader behöver rutiner för hur nödvändig information ska sammanställas och hanteras. LÄS MER